Положення про відкриті заняття - Положення про відкриті заняття

Положення про методичну розробку - Положення про методичну розробку

Положення про навчально-методичний кабінет - Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про організацію дипломного проєктування - Положення про організацію дипломного проєктування

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання -Положення про порядок організації та проведення дуального навчання

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу - Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища - План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища

Правила поведінки здобувача освіти - правила поведінки здовуча освіти

Положення про процедуру оскарження результатів контролю знань - положення про процедуру оскарження результатів контролю знань

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій-положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про переведення студентів - положення про переведення студентів

Положення про відділення - положення про відділення

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента -Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін - Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про проведення директорських контрольних робіт - Положення про проведенгя директорських контрольних робіт

Положення про проведення практики студентів -Положення про проведення практики студентів

Положення про індивідуальний план -положення про індивідуальний план

Положення про курсове проектування -положення про курсове проектування

Положення про навчально-методичний комплекс -положення про навчально-методичний комплекс


“положення-про-відрахування.pdf” Кількість скачувань: 21 разів – 6 МБ


“положення-про-екзаменаційну-комісію.pdf” Кількість скачувань: 24 разів – 11 МБ


“Положення-про-преміювання.zip” Кількість скачувань: 89 разів – 3 МБ


“Критерії-та-порядок-оцінювання-досягнень-студентів.pdf” Кількість скачувань: 129 разів – 328 КБ


“ПОЛОЖЕННЯ-про-організацію-навчальногог-процесу.pdf” Кількість скачувань: 122 разів – 240 КБ


“Нарада кураторів” Кількість скачувань: 210 разів – 1 МБ


“Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якостіфахової-передвищої-освіти.pdf” Кількість скачувань: 18 разів – 3 МБ


“ПОЛОЖЕННЯ-про-організацію-освітнього-процесу-з-використаннямдистанційних-технологій-в-умовах-карантину-.docx” Кількість скачувань: 112 разів – 35 КБ


“Про-організацію-та-методику-проведення-поточного-та-підсумкового-контролю-1.pdf” Кількість скачувань: 178 разів – 203 КБ


“Положення-про-академічну-доброчесність.pdf” Кількість скачувань: 22 разів – 4 МБ


“Організація виховної роботи” Кількість скачувань: 111 разів – 1 МБ


“Правила внутрішнього розпорядку” Кількість скачувань: 145 разів – 1 МБ


“Про бібліотеку” Кількість скачувань: 120 разів – 1 МБ


“положення-про-педагогічну-раду.pdf” Кількість скачувань: 110 разів – 302 КБ


“Про гуртожиток” Кількість скачувань: 184 разів – 3 МБ


“Положення про атестацію” Кількість скачувань: 209 разів – 124 КБ


“Положення рейтинггової оцінки діяльності викладача.doc” Кількість скачувань: 206 разів – 211 КБ

Air Force 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.