Положення про ПГФК - Положення про коледж 2020

Положення про формування, затвердження та оновлення освітньо-професійних програм у ПГФК ДВНЗ УжНУ -Положення про формування, затвердження та оновлення освітньо-професійних програм у ПГФК ДВНЗ УжНУ

Стратегія розвитку кадрового потенціалу - Стратегія розвитку кадрового потенціалу

Положення про систему запобігання та виявлення плагіату - Положення про систему запобігання та виявлення плагіату

Положення про працевлаштування - Положення про працевлаштування

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів - Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті - Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті

Положення про атестацію педагогічних працівників - Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про академічну мобільність - Положення про академічну мобільність

Стратегія розвитку ПГФК -Стратегія розвитку ПГФК

Положення про відкриті заняття - Положення про відкриті заняття

Положення про методичну розробку - Положення про методичну розробку

Положення про навчально-методичний кабінет - Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про організацію дипломного проєктування - Положення про організацію дипломного проєктування

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання -Положення про порядок організації та проведення дуального навчання

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу - Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища - План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища

Правила поведінки здобувача освіти - Правила поведінки здобувача освіти

Положення про процедуру оскарження результатів контролю знань - Положення про процедуру оскарження результатів контролю знань здобувачів

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій-Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про переведення студентів - Положення про переведення студентів

Положення про відділення - Положення про відділення

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента -Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін - Положення про порядок та умови обрання студентаи вибіркових дисциплін у ПГФК

Положення про проведення директорських контрольних робіт - Положення про проведенгя директорських контрольних робіт

Положення про проведення практики студентів -Положення про проведення практики студентів

Положення про індивідуальний план -положення про індивідуальний план

Положення про курсове проектування -положення про курсове проектування

Положення про навчально-методичний комплекс -положення про навчально-методичний комплекс

Положення про організацію освітнього процесу-положення про організацію освітнього процесу у ПГФК

Правила призначення і виплати стипендій Правила-призначення-і-виплати-стипендій1

ПОЛОЖЕННЯ-про-організацію-навчальногог-процесу -ПОЛОЖЕННЯ-про-організацію-навчальногог-процесу (1)

Положення про преміювання - Положення про преміювання

Критерії-та-порядок-оцінювання-досягнень-студентів - Критерії-та-порядок-оцінювання-досягнень-студентів

положення-про-відрахування - положення-про-відрахування

положення-про-екзаменаційну-комісію - положення-про-екзаменаційну-комісію

Про бібліотеку - Про бібліотеку

Положення про нараду кураторів - Положення про нараду кураторів

Положення про організацю виховної роботи - Положення про організацю виховної роботи

Правила внутрішнього розпорядку - Правила внутрішнього розпорядку

положення-про-атестацію - положення-про-атестацію

Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якостіфахової-передвищої-освіти - Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якостіфахової-передвищої-освіти

ПОЛОЖЕННЯ-про-організацію-освітнього-процесу-з-використаннямдистанційних-технологій-в-умовах-карантину-Положення про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій в уомовах карантину

положення-про-педагогічну-раду - положення-про-педагогічну-раду

Про-організацію-та-методику-проведення-поточного-та-підсумкового-контролю - Про-організацію-та-методику-проведення-поточного-та-підсумкового-контролю-1 (1)

Положення-про-академічну-доброчесність - Положення-про-академічну-доброчесність

Положення-рейтинггової-оцінки-діяльності-викладача -Положення про методику рейтингової оінки педагогічної діяльності викладачів ПГК ДВНЗ УжНУ

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.