Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» – заклад фахової перед вищої освіти, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Наказ МОН України № 254 від 9 липня 1997 року дав початок факультету підготовки молодших спеціалістів Ужгородського державного інституту інформатики, економіки, права. Конкретизацією цього наказу став Наказ МОНУ № 738а від 01.09.1997 р., згідно з яким на базі ліквідованого Ужгородського технікуму електронних приладів був створений факультет підготовки молодших спеціалістів. Його першим деканом став заслужений працівник культури Гафіяк Микола Іванович.

Природничо-гуманітарний коледж УжДІІЕП був створений на базі факультету молодших спеціалістів та спеціалізованої школи УжДІІЕП (наказ № 103 від 8 квітня 1999 р.). Його директорами були Яцина Антон Миколайович (08.04.1999-31.08.1999), Попадюк Катерина Василівна (06.10.1999-26.09.2000). З 27.09.2000 року по 17.11.2000 року виконувачем обов’язків директора коледжу було призначено Росоху Володимира Войтеховича. З 18.11.2000 року Росоха В.В. – директор навчального закладу. Природничо-гуманітарний коледж був структурним підрозділом УжДІІЕП, згодом – Закарпатського державного університету.

Нині коледж є вагомим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (наказ від 28.03.2013 року № 108/01-03).

Природничо-гуманітарний фаховий коледж здійснює підготовку фахівців за спорідненими спеціальностями університету та узгодженими освітньо-професійними програмами, проводить активну культурно-просвітницьку діяльність.

Коледж має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащену необхідним технологічним обладнанням та апаратурою; у ньому створено відповідні навчальні кабінети та лабораторії, три комп’ютерні класи, в яких проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. Також коледж використовує матеріально-лабораторну базу ДВНЗ « УжНУ» де на професійному рівні студенти проходять курс практичних та лабораторних робіт з фахових дисциплін. До послуг студентів та викладачів — бібліотека з читальною залою, безкоштовний доступ до Інтернету і мережі WI-FI, спортивна зала та майданчики, міні спортивна та тренажерна зали, гуртожиток, медпункт, кафе та їдальня. У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки, спортивні секції.

Студенти коледжу беруть активну участь у науково-дослідній роботі, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах і конкурсах. За час існування закладу ними здобуто понад 60 дипломів переможців.

У коледжі здобувають освіту на денній та заочній формах навчання біля 1000 студентів. Із них більше половини навчаються за державним замовленням. За час свого існування педагогічний колектив  підготував майже 3700 фахівців.

Випускники коледжу належно зарекомендували себе як фахівці; більше 20 із них очолюють важливі структурні підрозділи економіки та місцевого самоврядування в області. 10 випускників – нині викладачі УжНУ та коледжу, 6 із них – кандидати наук. Саме випускники 2006 року створили знаний в Україні та Європі рок-гурт «308».

Очолює викладацький колектив коледжу директор Росоха Володимир Войтехович, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України.

 • Сидор Роман Михайлович – заступник директора з навчально-методичної роботи. Спеціаліст вищої категорії. Старший викладач.
 • Папп Крістіан Степанович – заступника директора з навчально-виховної роботи. Спеціаліст вищої категорії. Старший викладач.
 • Маріонда Марія Ласлівна – заст. головного бухгалтера ДВНЗ «УжНУ».
 • Монда Галина Михайлівна – завідувач відділення
 • Александра Наталія Володимирівна – завідувач відділення

Для успішного здійснення навчально-виховного процесу сформована структура коледжу, що сповна відповідає вимогам Положення про заклад фахової передвищої освіти. До неї входять 11 циклових комісій із загальноосвітніх, фахових та професійно-орієнтованих дисциплін, які планують і здійснюють навчально-виховну та методичну роботу. Навчально-виховний процес забезпечують 84 досвідчені викладачі, серед яких –11 кандидатів наук, 12 викладачів-методистів, 18 старших викладачів, 50 спеціалісти вищої категорії, 13 – І категорії. До викладання фахових дисциплін залучено 10 викладачів випускових кафедр Ужгородського національного університету, серед яких – 5 кандидатів наук, 4 доценти.

 

Природничо-гуманітарний фаховий колледж з 2020 року здійснює підготовку фахових молодших бакаврів із таких спеціальностей:

 

 • «Право».                                                                  Термін навчання 3 роки 10 місяців.
 • «Облік і оподаткування».                                      Термін навчання 2 роки 10 місяців.
 • «Фінанси, банківська справа та страхування».   Термін навчання 2 роки 10 місяців.
 • «Інженерія програмного забезпечення»              Термін навчання 3 роки 10 місяців.
 • «Геодезія та землеустрій»                                      Термін навчання 3 роки 10 місяців.
 • «Будівництво та цивільна інженерія»                  Термін навчання 3 роки 10 місяців.
 • «Туризм»                                                                  Термін навчання 3 роки 5 місяців.

 

Випускники коледжу продовжують навчання для здобуття диплома з обраної спеціальності освітнього рівня бакалавр у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» за скороченим терміном навчання, згодом магістр.

Ми перебуваємо у постійному пошуку нових форм і методів навчально-виховної діяльності. Педагогічний та студентський колективи готові до плідної співпраці, до здійснення підготовки студентів за новими, більш актуальними спеціальностями. Ми відкриті для людей, для нових ідей і пропозицій.

 

Чекаємо на Вас!

 

Ласкаво просимо!