Приймальна комісія – робочий орган Природничо-гуманітарного фахового коледжу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про фахову передвищу освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

−              Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році https://www.college.uzhnu.edu.ua/news/zmini-do-vstupno%d1%97-kompani%d1%97-u-2022-roci.html

 

−            Правила прийому у новій редакції до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» в 2022 році!! https://www.college.uzhnu.edu.ua/abityrient/pravila-prijomu/pravila-prijomu-do-prirodnicho-gumanitarnogo-faxovogo-koledzhu-dvnz-uzhnu-v-2022-roci-2.html

−              Статуту університету,

−              Положення про Приймальну комісію. https://www.college.uzhnu.edu.ua/abityrient/pravila-prijomu/polozhennya-pro-prijmalnu-komisiyu-2.html

Головою Приймальної комісії є директор Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ».

Відповідно до Положення Приймальна комісія:

–       забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Природничо-гуманітарного фахового коледжу;

–       організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

–       подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;

–       координує діяльність усіх підрозділів Природничо-гуманітарного фахового коледжу,  щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

–       організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

–       здійснює контроль за роботою підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

–       організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

–          забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті  Природничо-гуманітарного фахового коледжу (http://www.college.uzhnu.edu.ua/) Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

–       приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

 

Графік роботи з 1 по 31 грудня 2022 р., каб. 332.

 

Контактні дані Приймальної комісії:

м. Ужгород, вул. Українська,19.
ел.
 адреса: college@uzhnu.edu.ua
моб. 096-19-69-103