Студентська рада Природничо-гуманітарного коледжу – команда ініціативних, творчих та самовідданих студентів з усіх спеціальностей, які працюють з єдиною метою: «На благо коледжу та студентів!».

Самоврядування має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також створювати умови для творчого й інтелектуального розвитку, для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентська рада коледжу діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх студентів коледжу , незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У своїй діяльності студрада керується чинним законодавством України, інструкціями  Міністерства   освіти і науки України, Положенням про Природничо-гуманітарний коледж, Положенням про студентське самоврядування.

Для забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості  студрада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідницьким, навчально-виховним, культурним, спортивним, зовнішнього  співробітництва тощо.

Студентська рада сприяє встановленню гармонійних відносин з адміністрацією коледжу  та педагогічним колективом і захищає права й інтереси студентів.

Важливим аспектом у діяльності студради є пропаганда здорового способу життя, а також активного, цікавого та корисного використання вільного часу.

Студентська рада коледжу  плідно співпрацює зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляє коледж  у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях, що надає можливість  встановлення нових контактів, реалізації спільних проектів, обміну досвідом.

Представники студентського самоврядування скеровують свою роботу та вільний час для того, щоб  захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, заявами та клопотаннями від імені студентів до адміністрації університету, допомагати вирішувати будь-які проблеми , підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо.Nike SF-AF1