Наказ про затвердження тем дипломних проектів студентам спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" на 2022рік.
193 " Геодезія та землеустрій"
192 "Будівництво та цивільна інженерія"