Приймальна комісія Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» розпочала свою роботу.

Вступ до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» для здобуття фахової передвищої освіти у 2023 році проводиться за наступними спеціальностями:

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ  ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

081 ПРАВО

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

242 ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ

Вступники самостійно створюють електронний кабінет та завантажують необхідні документи. У Природничо-гуманітарному фаховому коледжі  функціонує консультаційний центр для допомоги у створенні електронних кабінетів.

До консультаційного центру можна зателефонувати або звернутися особисто та отримати детальну інструкцію для створення електронного кабінету та подачі заяви.

Після того, як вступник створив електронний кабінет у строк з 30 червня по 13 липня, необхідно надіслати заяву для вступу до коледжу та необхідні документи.

Зверніть увагу, що подання мотиваційного листа є обов’язковою умовою допуску вступника до конкурсного відбору кожної спеціальності.

До надісланої електронної заяви, вступник у паперовому вигляді додає наступні документи:

- копію документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка);

- копію витягу з єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання (довідка форми 13);

- копію документа про раніше здобутий освітній рівень (свідоцтво про базову середню освіту та додаток до нього);

- копія картки платника податків;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

Вступники, яким виповнилося 18 років, можуть отримати кваліфікований електронний підпис на ID-картку або використовувати Дія.Підпис.

Вступники, яким не виповнилося 18 років, для отримання електронного підпису мають звернутися до одного з кваліфікованих надавачів електронних послуг, надавши, окрім переліку документів для отримання електронних довірчих послуг фізичній особі, заяву у довільній формі про письмову згоду хоча б одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальників, та засвідчену копію свідоцтва про народження особи. При цьому обов’язкова присутність хоча б одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальників дитини з оригіналом паспорта. У разі якщо фізична особа у віці від 16 років зареєстрована як фізична особа – підприємець – згода батьків непотрібна.

Контактні дані Приймальної комісії:

м. Ужгород, вул. Українська,19.

Офіційний вебсайт: https://www.college.uzhnu.edu.ua

Електронна адреса: college@uzhnu.edu.ua

 

098-47-98-945  -  Інформація щодо вступу до коледжу.

 

095-44-69-487 -- Інформація щодо створення електронних кабінетів та подачі заяв