25 та 26 січня 2024 року був проведений кваліфікаційний екзамен у здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 242 «Туризм» – студентів четвертого курсу денної та третього курсу заочної форми навчання. Атестація випускників  відбулася у змішаному форматі: offline та online із використанням технологій Google Meet та платформи дистанційного навчання Classroom.

До складу екзаменаційної комісії увійшли:

- голова Мельничук Л.В. – директор ТОВ «Шерпа-Тур»,

- заступник голови Бігар Н.М. – завідувач відділення,

- члени комісії :

Кочан В.М. – кандидат філософських наук, магістр туризмознавства, інструктор зі спортивного туризму ІІІ-ї категорії, голова циклової комісії з економіки та туризму,

Роман Я.Ю. – викладач коледжу.

Функції секретаря комісії виконував Кочан В.М.

Студенти продемонстрували належний рівень фахової підготовки та вміння застосовувати набуті компетентності при виконанні різних типів завдань. На завершення екзамену головою комісії були оголошені результати виконання студентами завдань та надані рекомендації щодо подальшого працевлаштування та вступу у вищі заклади освіти.

Вітаємо випускників з успішним складанням кваліфікаційного екзамену! Бажаємо професійного зростання, безмежних можливостей в подальшій діяльності, не зупинятися на досягнутому та сміливо крокувати у майбутнє!

Василь КОЧАН, к.філос.н.

викладач туристичних дисциплін