Відповідно до основних положень освітньо-професійної програми (ОПП «Туризм») музейна (навчальна/виробнича) практика є складовою частиною підготовки фахівців за рівнем фаховий молодший бакалавр спеціальності 242 Туризм і розглядається як форма адаптації здобувачів до умов та характеру майбутньої роботи. Майбутні фахівці привчаються до охоплення та осмислення всього комплексу численних питань, що потрібно вирішувати в сфері музейної справи.

Розвиток музейної галузі всебічно сприяє духовному вдосконаленню суспільства, утвердженню його гуманістичних цінностей, інтеграції національної спадщини у культуру світового співтовариства.

Однією з форм діяльності музеїв є співпраця з закладами освіти (як базами практики) з метою залучення студентів спеціальності «Туризм» до екскурсійної та експозиційної  роботи та популяризації пам’яток національної етнокультурної спадщини. Музейна практика поглиблює знання і вміння, отримані під час вивчення базових дисциплін.

Особливістю музейно-екскурсійної практики є те, що в її процесі відбувається ознайомлення з усіма аспектами роботи у музеї, формуються уміння і навички, необхідні для підготовки і проведення екскурсії, формування тематичної експозиції тощо. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця-туриста. Проходження музейної практики – це унікальна можливість розширити свій світогляд, уявлення про світовий, український та регіональний культурно-історичні контексти, глибше зрозуміти лекційний матеріал гуманітарних курсів.

З метою поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів з дисциплін теоретичних курсів задля ознайомлення з усіма аспектами роботи у музеї, формуванню умінь і навичок, необхідних для підготовки і проведення екскурсій, формування тематичних експозицій тощо, на базі Закарпатського музею народної архітектури та побуту 19.03.2024 року була організована та проведена навчальна ознайомча практика для студентів 1, 2 та 3 курсів спеціальності «Туризм».

Закарпатський музей народної архітектури та побуту – найстаріший скансен в Україні, який почав створюватися в 1965 році і був відкритий для відвідувачів у червні 1970 року. Музей – справжній скарб матеріальної і духовної культури Закарпаття. У музеї представлені зразки житла і садиб закарпатців низинних районів (долинян, румунів і угорців), а також – горян (бойків і гуцулів). Серед мальовничої природи, фруктових і декоративних дерев, розміщено понад 30 унікальних пам’яток народної архітектури (садиби, житлові будівлі, церква, дзвіниця, школа, кузня, водяний млин, корчма). Вони датуються кінцем 18 – початком 19 століття. У фондах музею зберігаються біля 20 тисяч експонатів.

В рамках навчальної практики для студентів коледжу співробітники музею провели тематико-експозиційну екскурсію, ознайомили з науково-дослідницькою та науково-фондовою роботою установи, розповіли про особливості підготовки та проведення різних видів і форм екскурсій відповідно до вікових груп та спрямованості туристів, представили матеріали (путівники, буклети, проспекти, карти), що й забезпечують комунікаційну роботу у сфері менеджменту і маркетингу музейної справи.

 

Василь КОЧАН, к.філос.н.,

викладач туристичних дисциплін коледжу