Рейтинг

студентів І-ІV курсів денної форми навчання за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії (І семестр 2019-2020 навчального року),

що навчаються за державним замовленням.


“Рейтинг-з-балами.docx” Кількість скачувань: 1640 разів – 72 КБ

AIR MAX PLUS