Завершився останній етап підготовки п’ятого випуску молодших спеціалістів із туристичного обслуговування у Природничо-гуманітарному коледжі в 2019р.

12 студентів денної та заочної форм навчання успішно склали комплексний державний іспит та іспит з іноземної мови. 22 січня 2019р. розпочала роботу Державна екзаменаційна комісія у такому складі:

Габчак Н.Ф. – декан факультету туризму та міжнародних комунікацій, голова комісії; викладачі фахових дисциплін: Бігар Н.М., Щербан І.І.,Кривенкова Р.Ю., Собов Ж.В.

25 січня 2019р. працювала Державна екзаменаційна комісія з іноземної мови у такому складі: Качмар О.Ю. – к.філ.н., голова комісії; викладачі коледжу: Феделищак Н.Б., Белоусова-Зомбор Г.Е., Дацків І.Є., Дорогих Л.М. Відповіді студенів справили позитивне враження на членів ДЕК.

Варто відзначити відповіді таких студентів, як Жиленко Ю.,Червеняк Д., Андропову А.,  Бабинець О.

Бажаємо успішно продовжити навчання, кар’єрного зростання та легкої життєвої догори нашим випускникам!

All-focus

All-focus

All-focus

Nike