26-27 січня 2022 року у Природничо-гуманітарному фаховому коледжі ДВНЗ «УжНУ» розпочала роботу Державна екзаменаційна комісія спеціальності 242 "Туризм".

 Майбутні випускники успішно склали комплексний державний іспит, який охоплював питання з чотирьох фахових дисциплін.  Оцінювала знання екзаменаційна комісія, яку очолював професор Шандор Ф.Ф. – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи  та викладачі коледжу Роман Я. Ю., Бігар Н. М., Щербан І. І.,Шпілька О. В.  Екзаменатори відзначили   випускників:  Болдижар Н.М., Ткачук Т.В., Сими Ю.В. та Леспух Х.І.

Бажаємо успішного продовження навчання та перспективного кар’єрного зростання нашим випускникам.