Методична комісія приділяє велику увагу забезпеченню навчально-методичними посібниками як дисциплін загальноосвітнього, так і фахового циклів.

За І семестр 2015-2016 навчального року викладачами коледжу підготовлено 5 методичних посібників. Варто відзначити роботу молодого викладача юридичних дисциплін, к.ю.н. Тернущака М.М. Він завершив підготовку «Курсу лекцій з адміністративного права (загальна частина): тезові формулювання».

Посібник отримав схвальні рецензії фахівців у галузі адміністративного права – провідних науковців д.ю.н. Проценко Т.О., д.ю.н.Рябченко О.Л. та к.ю.н. Трачука П.А.

Структура «Курсу лекцій…» ретельно продумана автором, що робить легким практичне використання студентами.

Посібникові властива стильова доступність та логічність викладу програмового матеріалу. Автор уклав термінологічний глосарій із зрозумілими словниковими статтями, використав потужний арсенал нормативних та наукових джерел.

Сподіваємося, що новостворений «Курсу лекцій…» стане в нагоді під час вивчення юридичних дисциплін студентами та у процесі викладання колегами.

Методична комісія рекомендує до друку «Курсу лекцій з адміністративного права» (загальна частина): тезові формулювання».

Бажаємо авторові успішного дебюту і подальших творчих планів!Girls Air Jordan