ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

від 18.11.2015 р.

Голова            -           Росоха Володимир Войтехович

Секретар        -          Юричка Лариса Володимирівна

Присутні: 30 членів педагогічної ради

 

Порядок денний

 1. Про проект Статуту ДВНЗ «УжНУ» в новій редакції. Подання пропозицій та зауважень.

Доповідає : Сидор Р.М., заступник директора з навчальної та методичної роботи

 1. Про функціонування нової версії сайту Природничо-гуманітарного коледжу та редакційну колегію.

Доповідає: Росоха В.В., директор коледжу

 1. Про закінчення осіннього семестру та підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Доповідають: Кравчук М.І., завідувач навчально-методичним кабінетом, Монда Г.М., завідувач відділенням

 1. Різне

 

 1. Про проект Статуту ДВНЗ «УжНУ» в новій редакції. Подання пропозицій та зауважень.

Доповідає : Сидор Р.М., заступник директора з навчальної та методичної роботи

 

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію, надану заст. директора Сидором Р.М., взяти до відома.
 • Подати пропозиції та зауваження до проекту Статуту ДВНЗ «УжНУ» на адресу юридичного відділу.

Відповідальний: заст. директора з навчальної та методичної роботи Сидор Р.М.

Термін виконання: до 19.11.2015 року.

 • Підготувати пропозиції щодо внесення змін у «Положення про Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ «УжНУ»».

Відповідальний: Сидор Р.М., заст. директора коледжу з навчальної та методичної роботи

Термін виконання: до 11.12. 2015 р.

 1. Про функціонування нової версії сайту Природничо-гуманітарного коледжу та редакційну колегію.

Доповідає: Росоха В.В., директор коледжу

УХВАЛИЛИ:

 • Створити редакційну колегію (список додається).
 • Призначити відповідальними за визначені розділи сайту наступних осіб:

- Росоха В.В. – загальне керівництво та корегування діяльності членів редколегії.

- Попович М.Т. – моніторинг та забезпечення заходів, організація взаємодії між членами редколегії, керівництво роботою студентів, що відповідають за роботу радіо та «плазми», відповідальний за розділи сайту коледжу, «Абітурієнту», «Анонси» - частково, заходи з виховної роботи, наукового товариства студентів та студентського самоврядування, «Новини» - частково, «Навчання та виховання» - частково, з виховної роботи, гуртожиток, «Нормативні документи» - частково, з виховання та студентського самоврядування, «Інформація для студентів» - частково, «Студентське самоврядування» - частково.

- Пащук Г.Я. – редагування текстів, підготовка інформації, відповідальна за розділи «Методична робота», «Студентське наукове товариство».

- Андрусь М.В. – редагування текстів, підготовка інформації.

- Станко О.В. – підготовка інформації, пов’язаною із діяльністю бібліотеки коледжу.

- Юричка Л.В. - підготовка інформації, пов’язаної із роботою циклових комісій спеціальності «Правознавство», відповідальна за розділи сайту коледжу «Про коледж» - частково, підрозділ «Педагогічна рада».

- Александра Н.В. – підготовка інформації, пов’язаної із роботою циклових комісій спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

- Поп Т.П. – підготовка інформації, пов’язаної із роботою циклових комісій економічних спеціальностей.

- Собов Ж.В. – підготовка інформації, пов’язаної із роботою циклових комісій спеціальності «Туристичне обслуговування».

- Воликова Х.С. – підготовка інформації, пов’язаної із роботою циклових комісій спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» та «Землевпорядкування».

- Щербан І.І. – розміщення інформації на сайті коледжу та його технічна підтримка.

- Кухар С., Кулак М. – технічне забезпечення фотозйомок, редагування фотографій для їх розміщення на сайті.

- Кравчук М.І., Монда Г.М. – підготовка інформації по навчальному процесу.

- Сидор Р.М. – організація взаємодії між членами редакційної колегії та відповідальний за розділи сайту коледжу. «Про коледж», «Абітурієнту» - підрозділи «Наші спеціальності», «Правила прийому», «Підготовчі курси», «Вартість навчання», «Анонси» - частково, з навчання, «Нормативні документи», «Інформація для студентів» - частково, з навчання.

- Цар О., Пащук Я. – підготовка інформації про діяльність студентської ради та студентської профспілкової організації.

- Паламарчук С., Кулак М., Кухар С. – забезпечення функціонування радіо та «плазми».

 

 • Членам редколегії стежити за актуальністю та достовірністю інформації. Відомості про події та заходи подавати не пізніше, ніж за одну добу після їх проведення.
 • Відповідальність за естетичний вигляд інформації та своєчасність її розміщення на сайті покласти на зав. лабораторіями Щербана І.І.
 • Відповідальним за розділи сайту подавати інформацію в електронному вигляді зав. лабораторіями Щербану І.І. у випадку крайньої необхідності електронну версію інформації подає зав. канцелярією Горбей Т.О.
 • Роботу нового складу редакційної колегії розпочати із 23 листопада 2015 року.

 

 1. Про закінчення осіннього семестру та підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії.

Доповідають: Кравчук М.І., завідувач навчально-методичним кабінетом, Монда Г.М., завідувач відділенням

 

УХВАЛИЛИ:

3.1. Взяти до уваги, що зимова заліково-екзаменаційна сесія відбудеться у такі терміни:

 • для денної форми навчання – згідно графіком навчального процесу та затверджених розкладів з 30.11. – по 29.12. 2015 р.
 • для заочної форми навчання – з 21.11. – по 13.12. 2015р.
  • До сесії не допускаються студенти:
 • які не виконали умови договору;
 • які не виконали навчального плану.
  • Перескладання заліків та екзаменів провести у такі терміни:
 • перше перескладання – з 12.01.16 р. – по 15.01.16 р.; для груп Право-2, Право-3, Право-4 з 19.01.16 р. – по 22.01.16 р.
 • перескладання при комісії – з 19.01.16 р. – по 22.01.16 р.; для груп Право-2, Право-3, Право-4 з 26.01.16 р. – 29.01.16 р.
  • Результати заліково-екзаменаційної сесії обговорити на черговій педагогічній раді в січні 2016 р.
  • Зав. відділення Монді Г.М., зав. навчально-методичного кабінету Кравчуку М.І. за результатами сесії підготувати та направити звіт в навчальну частину ДВНЗ «УжНУ»;
  • Стипендіальній комісії підготувати наказ про стипендіальне забезпечення студентів коледжу на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

Термін виконання: до 31.01.2016 р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *