1. Волощук М. Г., Карабін Т. О., Менджул М. В. Фінансове право: навч. посібник. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 244 с.
  2. Гайду К. І. Цивільний процес: (практикум). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 104 с.
  3. Гошовська О. І. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з дисципліни: Цивільне та сімейне право «Правознавство». – Ужгород: Видавництво «Гражда», 2016. – 27 с.
  4. Поп І. М. Методичні вказівки щодо виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». –Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – 28 с.
  5. Яцканич Н. М. Ділова французька мова: навч. посібник. – Ужгород, 2011. – 146 с.
  6. Яцканич Н. М. Французька мова за професійним спрямуванням: навч. посібник. – Ужгород, 2011. – 123 с.

秋服 メンズ特集!2020年の最旬コーデに取り入れたい狙い目アイテム13選 , メンズファッションメディア