Ще тільки розпочався другий семестр 2015-2016 навчального року, а вступна компанія – 2016 уже в розпалі. Затверджено нові правила вступу до ВНЗ в Україні; відповідно до них розроблені й ухвалені Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» «Правила прийому до Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ УжНУ» (протокол №3 від 27.11.2015 р.).

Суттєвих змін і доповнень щодо вступу до Природничо-гуманітарного коледжу ними не внесено. Однак набула чинності Постанова Кабінету Міністрів № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», відповідно до якої змінилися назви галузей знань та спеціальностей на 2016-2017 навчальний рік. 07.12.2015 р. Міністерством освіти і науки України затверджено «Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, та ліцензованого обсягу для відокремленого структурного підрозділу «Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ «УжНУ». Цим документом затверджено перелік спеціальностей, за якими здійснюватиметься набір до коледжу на наступний навчальний рік:

  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  • 081 «Право»;
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
  • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
  • 193 «Геодезія та землеустрій»;
  • 242 «Туризм»;

Отож відповідні зміни у назвах спеціальностей передбачають розширення як сфери фахових знань, так і можливостей професійної реалізації майбутніх випускників, що навчатимуться за дещо оновленими спеціальностями.

Здобувачі вищої освіти – нинішні студенти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цієї Постанови Кабінету Міністрів (тобто до 01.09.2015 р.), продовжують навчання відповідно до обраних спеціальностей.nike flyposite cleat shoes black gold sandals Premium White Ice Blue Shoes Best Price AJ7311-700 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers