Люди живуть у світі, який їм доводиться весь час підтримувати в певному порядку. Цей порядок дозволяє людям справлятися з незручностями природного середовища і забезпечувати собі можливість задовольняти потреби, що постійно виникають. Назва цього порядку – цивілізація. До складу цивілізації входить багато чого, але ми поведемо розмову тільки про один із блоків цивілізації – економіку, або, як її інакше називають, господарське життя.

Економіка – дуже широке поняття, і, щоб нам було легше про неї говорити, варто виділити її найважливіші складові частини. Це торгівля, виробництво, послуги всіх видів і грошова система. У всьому світі в найбільших фірмах, банках, страхових компаніях, в урядових органах і в будь-якому університеті чи школі бізнесу ви знайдете людей, на візитній картці яких буде написано "економіст". Що ж це за професія і чим займаються люди з такою кваліфікацією?

Економіка – наука, яка досліджує, як люди використовують наявні обмежені ресурси для задоволення своїх необмежених потреб у життєвих благах. Сама назва цієї науки прийшла зі Стародавньої Греції і була створена шляхом з'єднання двох слів: "ейкос" – "господарство" і "номос" – "закон", так що слово "економіка" в буквальному перекладі з давньогрецької означає "закони господарства".

Економіка – наука дуже конкретна, побудована на аналізі цифр і використанні різного роду методів розрахунків, іноді досить простих: чотири дії арифметики плюс ступені, а іноді досить складних. Відповідно, людині, яка не любить працювати з цифрами і яку будь-які розрахунки приводять у смуток, краще цієї професії не прагнути.

Подумайте, які асоціації виникають у Вас зі словом "економіст"? Банківський службовець, міністр фінансів, комерсант, бухгалтер, брокер, маркетолог? Спектр економічних спеціальностей дійсно дуже широкий, що в економіці найрізноманітніші люди можуть знайти заняття до душі. Тому ВНЗ готують фахівців з економіки різного профілю.

Економічні спеціальності мають спільні риси і відмінності. Переважно ці характеристики стосуються вимог до шкільної підготовки і особливостей мислення.

Володіння математичними знаннями забезпечує вміння вибудовувати моделі економічних процесів і здійснювати складні математичні розрахунки. Іноземна мова для економіста (а краще не одна) – це перепустка в найсучасніші напрями прикладної економіки! Багато фахівців говорять про те, що, не знаючи англійської мови, неможливо бути економістом, тому що більшість понять і концепцій економіки склалися в англомовних країнах. Друга іноземна мова (німецька або французька) відкриває економісту- початківцеві двері в престижні ВНЗ, які все частіше співпрацюють із європейськими навчальними закладами та пропонують своїм студентам стажування за кордоном. Будь-який фахівець у галузі економіки повинен мати добре розвинене уміння аналізувати, знаходити різні шляхи вирішення одного і того ж завдання, не цуратися програмування.

Умовно всі економічні спеціальності з точки зору психологічного портрета фахівця можна розділити на кілька груп. Кожна з груп висуває особливі вимоги до природи людини (темпів працездатності та перемикання уваги) і її інтересів.

Найтрадиційніше розуміння професії "економіст" – це, наприклад, давно сформована спеціальність бухгалтера. Основним у діяльності бухгалтерів є реєстрація, опрацювання відомостей про діяльність господарства; контроль, аналіз даних, їх узагальнення та передача користувачам.

Усе більше ВНЗ готують бухгалтерів за профілем тієї чи іншої галузі господарства.

Молодший спеціаліст з обліку та оподаткування, що закінчив Природничо-гуманітарний коледж, здатний виконувати наступне:

 • здійснювати приймання і перевірку первинних документів;
 • забезпечувати зберігання грошових і товарно-матеріальних цінностей;
 • оформляти документи і відображати в бухгалтерському обліку операції, пов’язані з рухом коштів і товарно-матеріальних цінностей;
 • виконувати нарахування і перерахування різних платежів, заробітної плати, податків та інших виплат;
 • вести облік документів, оформляти бухгалтерські операції за розрахунками податків та зборів, з постачальниками;
 • проводити інвентаризацію і переоцінку товарно-матеріальних цінностей;
 • проводити аналіз економічної та фінансової діяльності підприємства за даними балансу;
 • здійснювати контроль ціноутворення на підприємстві;
 • проводити обробку облікових реєстрів та складання бухгалтерської звітності з використанням комп’ютерної техніки;
 • надавати інформацію для прийняття управлінських рішень.

Найбільшого успіху в такій спеціальності досягають терплячі та пунктуальні люди, які вміють не знижувати якості праці при монотонній роботі.

Держава та приватний сектор потребують фахівців, які займаються оцінюванням проблем і тенденцій світового ринку у сфері біржової діяльності, вміють оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства, укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом, здійснювати відкриття рахунку клієнта, обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів та виплаті дивідендів тощо.

Тобто майбутній молодший спеціаліст з обліку та оподаткування має стати професійним учасником ринку нерухомості і вміти використовувати той чи інший вид діяльності на ринку нерухомості залежно від типу підприємницької діяльності, реалізовувати об'єкти нерухомості.

Фахівці-випускники зможуть працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях, на підприємствах різних форм власності на первинних засадах брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

Висока професійна компетенція молодшого спеціаліста зі спеціальності  "Облік та оподаткування"  забезпечується його ґрунтовною теоретичною підготовкою і практичними навичками для активної творчої, професійної та соціальної діяльності.

Вивчаючи комплекс дисциплін із питань оцінки вартості майна, студенти навчаються систематизувати знання з економічних процесів, пов'язаних з об'єктами нерухомості і суб'єктами, що діють на ринку нерухомості (фізичними та юридичними особами), методах та засобах, що забезпечують ефективність усіх видів його діяльності на йому.

Опановуючи спеціальність «Облік та оподаткування», майбутній фахівець має виконати цілий ряд завдань:

 • вивчити понятійний апарат - основи ринку нерухомості;
 • розкрити суть, показати основні відмінності об'єктів нерухомості;
 • зрозуміти функціональні особливості ринку нерухомості і процеси, що проходять на ньому;
 • розкрити основні характеристики і класифікацію об'єктів нерухомості;
 • визначати суть і технологію правочинів із нерухомості;
 • оволодіти основними підходами і методами оцінки об'єктів нерухомості;
 • вміти оформлювати результати оцінки нерухомості.

Усе це ви можете опанувати, обравши сучасну перспективну, а головне - актуальну на сьогодні спеціальність - «Облік та оподаткування»!!!

Відома приказка стверджує, що на три речі в світі людина може дивитися без зупину : на воду, вогонь та руки касира, що відлічує їй гроші! J Мабуть, саме тому люди стають пожежниками, моряками чи фінансистами. Однак у сучасному світі свої порядки. Так, якщо 35 років тому велика кількість людей бажала все ж таки стати моряками, то сьогодні найвищі позиції будь-якого рейтингу найбільш престижних та затребуваних професій займає професія «ФІНАНСИСТ».

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» в умовах ринкової економіки і бізнесу сучасна і престижна, володіючи якою, ви без проблем знайдете своє місце в професійній діяльності. Всі ми добре знаємо, що фінанси є сьогодні в наший країні тією сферою економіки, яка дуже гостро потребує чітко вивірених і правильно організованих дій. Можна пригадати добре всім відому приказку :"Не в грошах щастя". Так, це правда. Але щастя, крім іншого, ще і в тому, щоб знайти цікаву і потрібну суспільству професію. Спеціальність "Фінанси, банківська страва та страхування" для цього надає прекрасні можливості!

Спеціальність «Фінанси ,банківська справа та страхування» для студента-випускника - це:

 • перспектива: швидке кар'єрне зростання в реальному секторі економіки;
 • престиж: перевага випускника на ринку праці;
 • високий професіоналізм: новітні інформаційні і освітні технології;
 • унікальність: знання, відповідні часу;
 • ваше майбутнє: професія фінансист - безпрограшний вибір.

Перевага випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у тому, що вони мають широку сферу працевлаштування:

 • державний податковий інспектор;
 • бухгалтер;
 • бухгалтер - ревізор;
 • касир;
 • економіст;
 • страховий агент;
 • кредитний інспектор;
 • брокер (посередник) з цінних паперів;
 • дилер цінних паперів;
 • біржовий маклер;
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • фінансовий інспектор;
 • митний інспектор тощо.

Ви можете стати КРУТИМ ФІНАНСИСТОМ! Вірте в себе!

А щоб здійснилася Ваша мрія, вступайте до Природничо- гуманітарного коледжу. Чекаємо на Вас!

Щасти!สินค้าออกกำลังกายผู้หญิง คุณภาพ ราคาพิเศษ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.