Перелік літератури до книжкової виставки «Туризм для здоровя

та душі»

 1. Готелі України. – № 99 (1253). – 2017. – 67 с.
 2. Дмитрук О. Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Навчальний посібник. – К.: «Альтерпрес», 2009. – 358 с.
 3. Дмитрук О. Ю., Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та допов. К.: «Альтерпрес», 2008. – 280 с.
 4. Закарпатский музей народной архитектуры и быта. – «Карпати», 1973. – 48 с.
 5. Кифяк В. Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 344 с.
 6. Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2006. – 576 с.
 7. Кузик С. П. Географія туризму: Навчальний посібник. – К.: «Знання», 2011. – 271 с.
 8. Любіцева О. О., Романчук С. П. Паломництво та релігійний туризм: Навчальний посібник. – К.: «Альтерпрес», 2011. – 416 с.
 9. Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. Туристичні ресурси України: Навчальний посібник. – К.: «Альтерпрес», 2007. – 369 с.
 10. Мир туризма. – № 3. – 2014. – 93 с.
 11. Міжнародний туризм. – № 6 (126). – 2015. – 133 с.
 12. Міжнародний туризм. – № 1 (127). –  –  105 с.
 13. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: Навчальний посібник.  – К.: «Академвидав», 2010. – 248 с.
 14. Рутинський  М. Й. Замковий туризм в Україні: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
 15.  Рутинський  М. Й., Зінько Ю. В. Сільський туризм: Навчальний посібник. – К.: «Знання», 2006. – 271 с.
 16. Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Зелений туризм. – К.: «Знання», 2008. – 271 с.
 17. Туристичні послуги в Україні: (зб. нормат. актів).  – К.: «Юрінком Інтер», 2008. – 320 с.

 

 Air Jordan