Вступ до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році проводиться за наступними спеціальностями:

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

081 ПРАВО

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

242 ТУРИЗМ

 

Особливості вступу на основі базової загальної середньої освіти:

 

  • для забезпечення проведення вступної кампанії, з дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів, правилами прийому передбачено продовження періоду проведення вступних випробувань для вступників на основі базової загальної середньої освіти (з 14 по 24 липня);

(В Додатку 1 вказані вступі випробування за кожною спеціальністю).

  • також за успішне закінчення підготовчих курсів Природничо-гуманітарного фахового коледжу додаються бали на всі спеціальності від 0 до 50 балів (за умови підготовки за двома предметами);
  • оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200;
  • мінімальна кількість балів вступного іспиту для допуску до участі в конкурсі при вступі на основі базової загальної середньої освіти складає 110 балів;
  • для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК). СК дорівнює 1,05.
  • відповідно до правил прийому у 2021 році за умови наявності місць ліцензійного обсягу Природничо-гуманітарний фаховий коледж може проводити додатковий прийом документів на основі базової загальної середньої освіти: прийом заяв починається  05 серпня та закінчується 12 серпня (вступні випробування з 13 по 17 серпня 2021 р.).

 

Терміни подачі документів:

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв починається 29 червня та закінчується 13 липня;

2) вступні іспити та співбесіди проводяться: з 14 липня до 24 липня;

3) рейтинговий список оприлюднюється 27 липня;

4) зарахування вступників відбувається:

за державним замовленням – не пізніше 31 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 серпня;

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник на основі базової загальної середньої освіти  пред'являє особисто:
˗ копію документа, що посвідчує особу ;
˗ копію документа державного зразка (свідоцтво про базову загальну середню освіту і копію додатка до нього;
˗ чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Контактні дані приймальної комісії:
ел.адреса:
college@uzhnu.edu.ua
моб. 096-19-69-103, 095 873 1002


“Додаток_1._Перелiк_вступних_iспитiв_та_конкурсних_предметiв_у_сертифiкатi_Украiнс_кого_центру_оцiнювання_якостi_освiти_у_2021_роцi_-_копия-1.pdf” Кількість скачувань: 128 разів – 226 КБ