Наразі у Природничо-гуманітарному фаховому коледжі навчається близько 1000 студентів, з них 800 за денною формою навчання. Студентське життя у коледжі насичене і цікаве. Вибір варіанту проведення вільного часу пов'язаний з інтересами, потребами, цілями студентів та створення умов для його самореалізації не можуть бути забезпечені лише в рамках навчального процесу, тому позанавчальний процес є основою майбутнього фахівця.

За участь у позанавчальних заходах студенти мають можливість реалізовувати та розвивати свої таланти, розширювати коло спілкування, робити своє дозвілля різноманітним, цікавим та корисним для свого загального розвитку і майбутнього професійного зростання.
«Право»
Юридична освіта пов'язана з можливістю позитивно впливати на будь-які події в житті людини та суспільства. Юрист може допомогти несправедливо скривдженій людині, захистити права потерпілого від злочину, допомогти особі, незаконно звільненій з роботи, поновити або захистити оскаржувані майнові чи житлові права.
«Облік і оподаткування»
Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками.
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Місцем професійної діяльності фахівця з фінансів банківської справи та страхування є державні органи всіх рівнів діяльності та підпорядкування, банки, біржі, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.
«Інженерія програмного забезпечення»
Програма спеціальності 121 «Інформаційні технології» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі інженерії програмного забезпечення, котра спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці.
«Геодезія та землеустрій»
Геодезія та землеустрій – спеціальність, що передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем і технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель.
«Будівництво та цивільна інженерія»
Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія» має на меті надати освіту в області будівництва та цивільної інженерії, орієнтовану на організацію заходів із забезпечення реалізації процесів проектування, створення, експлуатації, зберігання та реконструкції будівельних об'єктів і систем та здійснити підготовку студентів на рівні, котрий забезпечить їм право продовжити навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.
«Туризм»
Туристичний бізнес розвивається стрімкими темпами і тому є перспективним видом діяльності. Люди охоче відпочивають, а тому туристичні компанії мають пропонувати кращий сервіс. Якщо раніше в цей бізнес приходили «з вулиці» і вчилися всьому на практиці, то сьогодні, як в світовій туристичній індустрії, так і в Україні потрібні професійно підготовлені кадри. А це означає, що людина, яка обрала туризм своєю професією завжди здатна працевлаштуватися. Окрім того, робота в сфері туризму не тільки приносить гроші, але і дає моральне задоволення, нові знання.

Ужгородський національний університет