Постать Тараса Шевченка давно стала символічною для України. Тарас Шевченко знайомий кожному українцю ще змалечку. Талант його багатогранний. Творчість Шевченка оригінальна – за його віршами та художніми полотнами можна вивчати історію України. Тарас Шевченко по праву може вважатися першим громадянським ліриком України.

Тарас Григорович Шевченко насамперед – національний поет, культурне надбання України. Причому поет – сучасник: розвинуті ним теми є актуальними для держави, що пройшла Майдан і стала жертвою військової агресії зі сторони Росії.

Відповідно до плану проведення масових форм інформування читачів, бібліотека коледжу до шевченківських днів проводить виставку – вшанування під назвою “Т. Г. Шевченко – голос  душі українського народу”.

Кожен охочий має змогу ближче ознайомитися з творчістю Великого Кобзаря, історичними фактами життя Т. Шевченка та науковими дослідженнями його безцінної спадщини.

На виставці представлено невеличку частину Шевченкіани коледжу. Особливу увагу привертає видання  «“Заповіт” мовами народів світу», книги, періодичні видання, які розкривають не тільки творчість Т. Г. Шевченка, а й літературознавчі, мовознавчі та мистецькознавчі дослідження, документальну спадщину видатних науковців у галузі шевченкознавства.