РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ ЗА 2021 РІК

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Природничо-гуманітарного фахового коледжу

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

 

БАЗОВА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (9 КЛАС)

 

Назва

Спеціальності

Зараховані

за державним замовленням, Денна форма навчання

Зараховані на контракт, Денна  форма навчання
071 Облік і оподаткування103
072 Фінанси, банківська права та страхування156
081 Право160
121 Інженерія програмного забезпечення4653
193 Геодезія та землеустрій125
192 Будівництво та цивільна інженерія156
242 Туризм68
ВСЬОГО ЗАРАХОВАНИХ

9 КЛАС:  252

Зараховані

за державним замовленням: 105

Зараховані на

контракт: 147

 

ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (11 КЛАС)

 

Назва

Спеціальності

Зараховані

за державним замовленням,

денна

Зараховані на контракт, денна Зараховані

за державним замовленням,

заочна

Зараховані на контракт, заочна
071 Облік і оподаткування0122
072 Фінанси, банківська права та страхування1100
081 Право0903
121 Інженерія програмного забезпечення61102
193 Геодезія та землеустрій2204
192 Будівництво та цивільна інженерія2200
242 Туризм0727
РАЗОМ:1133418
ВСЬОГО ЗАРАХОВАНИХ

11 КЛАС: 65

Зараховані

за державним замовленням (денна, заочна): 15

Зараховані на

Контракт (денна, заочна): 51

 

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК

 

Назва

Спеціальності

Зараховані

за державним замовленням,

заочна

Зараховані на

контракт,

заочна

071 Облік і оподаткування20
121 Інженерія програмного забезпечення02
РАЗОМ: 422
ВСЬОГО ЗАРАХОВАНИХ У 2021 Р.: 320ЗАРАХОВАНІ

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ: 120

ЗАРАХОВАНІ НА

КОНТРАКТ: 200

 

Прийом до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» у 2021 році здійснювався відповідно до Умов прийому для здобуття фахової передвищої освіти у 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року № 1235/35518 та Правилами прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого бакалавра.

У 2021 році зарахування абітурієнтів відбувалося за результатами вступних випробувань та результатів зовнішнього незалежного оцінювання, з обов’язковою реєстрацією усіх абітурієнтів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), з проведенням конкурсного відбору та зарахуванням за рейтингами, що формуються згідно внесеної до ЄДЕБО інформації.

В коледжі було забезпечено належну роз’яснювальну та консультаційну роботу серед абітурієнтів та соціальні мережі, як протягом року так і безпосередньо під час подання вступниками заяв та документів.

За підсумками вступної кампанії 2021 року на навчання до коледжу було подано 610 заяви, з них на денну форму навчання 561 заяви  та 54 заяви на заочну форму.

На підставі аналізу результатів прийому 2021 року, основним завданням вступної кампанії 2022 року повинно стати формування контингенту через своїх студентів, їх батьків, родичів, посилення зав’язків школа-коледж, підготовку абітурієнтів в поєднанні з орієнтацією на вступ до нашого коледжу.