Вступ до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» для здобуття фахової передвищої освіти у 2022 році проводиться за наступними спеціальностями:

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

081 ПРАВО

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

242 ТУРИЗМ

 

Для вступників на основі повної середньої освіти (11 клас) реєстрація електронних кабінетів розпочинається 1 липня.

 

З 14 липня проводиться прийом заяв та документів для вступу до коледжу. Разом з заявою вступник додає мотиваційний лист, який подається через створений електронний кабінет.

Для навчання за держаним замовленням на основі повної та базової загальної середньої освіти вступники складають індивідуальну усну співбесіду (з двох предметів українська мова та математика) та подають мотиваційний лист.

Вступники, які претендують на навчання за контрактом, подають тільки мотиваційний лист та необхідні документи. Мотиваційний лист розглядається Приймальною комісією Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ і використовується для складання рейтингового списку. Виставлення балів за такі листи не передбачено.

Для вступників, які складають індивідуальну усну співбесіду  виставляється одна позитивна оцінка за 200-бальною шкалою, за результатами якої формується рейтинг з ЄДЕБО (індивідуальна усна співбесіда проводиться очно у приміщенні Природничо-гуманітарного фахового коледжу).

Індивідуальна усна співбесіда для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які претендують на навчання за державним замовленням проводять за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

За бажанням вступники замість проходження індивідуальної усної співбесіди можуть подати сертифікати національного мультипредметного тесту (2022 року) або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (для зарахування за державним замовлення; за кошти фізичних та/або юридичних осіб подається тільки мотиваційний лист).

Середній бал свідоцтва про базову або повну загальну середню освіту в конкурсному балі не враховується.

Мінімальна кількість балів сертифіката ЗНО, національного мультипредметного тесту (індивідуальної усної співбесіди) для допуску до участі в конкурсі при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти складає 100 балів.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

  • копію документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка);
  • копію документа про раніше здобутий освітній рівень (свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього);
  • довідка форми 13 про реєстрацію місця проживання;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

˗         військово-обліковий документ (приписне посвідчення для юнаків);

˗         сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати національного мультипредметного тесту;

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ:

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) прийом заяв та документів  розпочинається 14 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується:

  • 05 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди;
  • 31 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного теста;

4) індивідуальна усна співбесіда проводяться  08 серпня;

5) рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 01 вересня;

6) зарахування вступників відбувається:

−  за державним замовленням – не пізніше 08 вересня;

−  за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 16 вересня.

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних  документів розпочинається 01 липня:

2)  прийом заяв та документів розпочинається 14 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується: 5 серпня;

4) індивідуальна усна співбесіда проводяться 08 серпня;

5) рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 16 серпня;

6) зарахування вступників відбувається:

−  за державним замовленням – не пізніше 25 серпня;

−  за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 16 вересня.

Контактні дані Приймальної комісії:

м. Ужгород, вул. Українська,19.

Офіційний вебсайт: https://www.college.uzhnu.edu.ua

Електронна адреса: college@uzhnu.edu.ua

0961969103  -  Інформація щодо вступу до коледжу.

0684037388 - Інформація щодо створення електронних кабінетів.