Не зважаючи на карантинні обмеження та складності у навчальному процесі, викладачі коледжу проходять підвищення кваліфікації та самоудосконалюють себе.

17 – 18 лютого 2021р. відбулося підвищення кваліфікації методичного та практичного рівнів професійної компетентності голів циклових комісій відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, потреб споживачів освітніх послуг.

У даному заході прийняли участь голови циклових комісії іноземних мов та юридичних дисциплін природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Феделещак Н.Б. та Лейба Є.В.

Тетяна Іщенко, директор Науково-методичного центру ВФПО, окреслила місію центру – сприяння  інноваційному розвитку та підвищення якості освіти в Україні та презентувала основні завдання центру.

Про глобальні фактори, які впливають на якість освіти та основні тенденції розвитку фахової передвищої освіти, розповів Микола Хоменко, заступник директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру ВФПО.

Заступник директора з методичної роботи Тетяна Дудник доповіла про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів фахової передвищої освіти відповідно до сучасних вимог.

Алла Чайковська, завідувачка науково-методичного кабінету безперервного професійного розвитку та освіти дорослих  зупинилася на особливостях підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

З практичною підготовкою студентів та використанням сучасних технологій виробництва та техніки ознайомив завідувач науково-методичного кабінету інженерно-технічної та технологічної освіти Науково-методичного центру ВФПО Володимир Шевченко.

Ніна Лихогод, завідувачка лабораторії педагогічних інновацій, поділилася багаторічним досвідом щодо використання інноваційних педагогічних технологій, зупинилася на нових характеристиках викладача ХХІ ст. та проведенні конкурсу «Педагогічний Оскар».

Валентина Заболотна, завідувачка лабораторії методичного супроводу моніторингу якості освіти, описала інноваційні підходи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій  з метою моніторингу якості освіти на прикладі роботи центру та схему реалізації якості знань студентів з використанням ІКТ.

Ольга Гетя, завідувачка кабінету міжнародної діяльності, висвітлила інформацію щодо проєктів технічної допомоги ЄС та можливостей участі у них коледжів України, співпраці коледжів у проєктах.

Досвідом технології створення сучасного електронного навчально-методичного комплексу поділилась викладач агрономічних дисциплін ВСП «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» Наталя Косенчук.

Останнім часом масштаби впровадження хмарних технологій стрімко зростають. Відбувається їх інтенсивне впровадження в систему освіти та розбудову єдиного інформаційного простору. Про впровадження і використання хмарного сервісу в LCLoud (ЛКЛАУД) у своєму виступі поділився Микола Стаднік, методист Новоград-Волинського медичного фахового коледжу.

Про досвід впровадження цифрового маркетингу у профорієнтаційній роботі коледжу розповів заступник директора з навчальної роботи ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» Олег Качановський.

Про індивідуальний стиль творчої діяльності педагога з власного досвіду як переможниця Всеукраїнського конкурсу «Кращий куратор навчальної групи – 2018» поділилась Ольга Куропатва, викладач Борщівського агротехнічного коледжу.

Світлана Жуковська, завідувачка лабораторії цифрових та медіатехнологій в освіті, поглиблено зупинилась на вимогах до підготовки електронних засобів навчання, які створюють у Науково-методичному центрі ВФПО, та презентувала для огляду і ознайомлення електронний посібник, відеолекцію та електронний навчально-методичний комплекс дисципліни.

«Підвищення кваліфікації педпрацівника – основа професійного розвитку викладача», – на цьому акцентувала увагу Валентина Матвієнко, методист ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету».

Володимир Тирон, в.о. заступника директора з навчальної роботи ВСП «Василівський фаховий коледж ТДАТУ» поділився з аудиторією сучасними освітніми трендами, які він використовує в освітньому процесі.

Екологічна компетентність має місце в освітньому процесі. Про екологізацію освіти та сталий розвиток поінформувала завідувачка науково-методичного кабінету природничо-екологічної та математичної освіти Леся Малинка. Про виклики для людства стосовно зміни клімату доповіла Катерина Шишкіна, методист науково-методичного кабінету природничо-екологічної та математичної освіти Науково-методичного центру ВФПО.

Важливого значення у повсякденній роботі ми повинні приділяти психологічній компетентності. Про шляхи вдосконалення психологічної компетентності викладача у своїй доповіді розповіла практичний психолог ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАУ» Лідія Новоселецька.

Сьогодні в добу комп’ютеризації книга все ж таки залишається неоціненним скарбом як джерело мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти, але функції бібліотек змінюються. Застосування комп’ютерних технологій підвищують ефективність інформаційної, довідкової роботи бібліотек. Питання бібліотеки закладу освіти як інформаційно-освітнього центру висвітлила Ірина Степанова, методист науково-методичного кабінету соціально-гуманітарної освіти.