Про переведення академгруп
на дистанційне та очне навчання

Відповідно до наказу від 29.08.2022 р. №48 «Про організацію освітнього
процесу в 2022/2023 навчальному році»:
1. Перевести на дистанційне навчання з 03.04.2023 р. по 16.04.2023 р. групи
першого курсу спеціальності 081 Право, другого курсу спеціальності 121 Інженерія
програмного забезпечення;
2. Перевести на очне навчання з 03.04.2023 р. по 16.04.2023 р. групи четвертого
курсу спеціальності 081 Право, третього курсу спеціальності 121 Інженерія
програмного забезпечення;
3. Залишити без змін формат навчання решти академічних груп.
4. Перевірити і доповісти про готовність до проведення дистанційного навчання.
Відповідальні: зав. відділень, голови циклових комісій. Термін виконання: до
31.03.2023 р.
5. Підготувати кімнати у гуртожитку для проживання здобувачів, які
прибувають на очне навчання і потребують ліжко-місце. Відповідальні: зав.
господарством Решетар М.Ю., вихователька Білей Н.М. Термін виконання: до
31.03.2023 р.