3 25 січня 2021 року  перескладання в Природничо-гуманітарному фаховому коледжі буду проводитись в очній та дистанційній формах. Аудиторії вказані в розкладі перескладань на сайті: (https://www.college.uzhnu.edu.ua/navchannya-ta-vixovannya/info-for-student/grafik-pereskladan-2.html)

Складання Державних іспитів  спеціальності 242 «Туризм» (денна та заочна форма) почнеться з 25 січня 2021 року в очній формі за графіком складання, який розміщений на сайті.

 

Адміністрація