Природничо-гуманітарний коледж – вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Він маю свою майже двадцятилітню історію. Наказ МОН України № 254 від 9 липня 1997 року дав початок факультету підготовки молодших спеціалістів УжДІІЕП. Конкретизацією цього наказу став Наказ МОН України  № 738а від 01.09.1997 р., згідно з яким на базі ліквідованого Ужгородського технікуму електронних приладів був створений факультет підготовки молодших спеціалістів.

Природничо-гуманітарний коледж УжДІІЕП був створений на базі факультету молодших спеціалістів та спеціалізованої школи  УжДІІЕП (наказ № 103 від 8 квітня 1999 р.).

Нині він є вагомим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (наказ від 28.03.2013 року № 108/01-03). Природничо-гуманітарний коледж здійснює підготовку фахівців за спорідненими спеціальностями університету та узгодженими освітньо-професійними програмами, бере активну участь у культурно-просвітницькій роботі міста та області.

Природничо-гуманітарний коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів із таких спеціальностей:

  • «Облік і оподаткування»;
  • «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • «Право»;
  • «Інженерія програмного забезпечення»;
  • «Будівництво та цивільна інженерія»;
  • «Геодезія та землеустрій»;
  • «Туризм».

Коледж  має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащену необхідним технологічним обладнанням та апаратурою, тут створено відповідні навчальні кабінети та лабораторії, три комп'ютерні класи, в яких проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також із фундаментальних і спеціальних дисциплін. До послуг студентів та викладачів - бібліотека з читальною залою, безкоштовний доступ до Інтернету і мережі WI-FI, спортивна зала та майданчик, гуртожиток, медпункт, кафе та їдальня. У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки, спортивні секції.

Студенти коледжу беруть активну участь у науково-дослідній роботі, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах і конкурсах. За час існування закладу вони отримали понад 50 дипломів переможців.

На сьогодні у коледжі здобувають освіту на денній та заочній формах навчання понад 800 студентів: із них більше половини навчаються за державним замовленням. За час свого існування педагогічний колектив здійснив підготовку 2200 майбутніх фахівців.

Більше 95% наших випускників продовжують навчання на відповідних факультетах УжНУ.

Випускники коледжу належно зарекомендували себе як фахівці; більше 20 із них очолюють важливі структурні підрозділи економіки та місцевого самоврядування в області. 10 випускників – нині викладачі УжНУ та коледжу, 6 із них – кандидати наук. Саме випускники 2006 року створили знаний в Україні та Європі рок-гурт «308».

Для успішного здійснення навчально-виховного процесу сформована структура коледжу, що сповна відповідає вимогам Положення про вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів  акредитації. До неї входять 10 циклових комісій із загальноосвітніх, фахових та професійно орієнтованих дисциплін, які планують і здійснюють навчально-методичну роботу. Підвищенням професійного рівня викладачів, вивченням і впровадженням новітніх методик, інноваційних технологій займається методична комісія, до складу якої входить 15 провідних педагогів.

Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені викладачі, серед яких 40 штатних працівників. 36 із них – викладачі вищої категорії, 13-першої категорії, 23 – другої категорії, 8 старших викладачів, 8 викладачів-методистів. До викладання фахових дисциплін залучено 28 викладачів випускових кафедр Ужгородського національного університету: 17 кандидатів наук, 7 доцентів, 1 доктор наук, професор.

Належне функціонування навчального закладу забезпечують 20 осіб адмінперсоналу та фахівців і 22 робітники.

Педагогічний колектив коледжу не зупиняється на досягнутому і перебуває у творчому пошуку нових форм і методів навчання, удосконалює свій професійний рівень для активного впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, щоб підготувати конкурентноздатного спеціаліста у сучасних економічних та політичних умовах незалежної України.

Отож запрошуємо Вас, шановні абітурієнти, самим перевірити якість і результативність нашої роботи, ставши студентами Природничо-гуманітарного коледжу.

Успішних вступних випробувань!

 

З повагою –

Директор                                                               Володимир Росоха

nike