Правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» в 2022 році розробляються Приймальною комісією Природничо-гуманітарного фахового коледжу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» відповідно до законодавства України та Порядку  прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, затверджуються Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» і вводяться в дію наказом ректора ДВНЗ «УжНУ».

Правила прийому розміщуються на офіційному веб-сайті (https://www.college.uzhnu.edu.ua/abityrient/pravila-prijomu) і вносяться до ЄДЕБО.

Правила прийому діють протягом календарного 2022 року.

Правила прийому містять:

  • перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;
  • порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
  • перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
  • порядок і строки прийому заяв і документів;
  • порядок проведення вступних випробувань;
  • вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
  • та іншу важливу інформацію.

Правила прийому у новій редакції до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» в 2022 році!


“Правила-прийому-зі-змінами.pdf” Кількість скачувань: 223 разів – 364 КБ

Додаток 1. Перелік спеціальностей та вартість навчання Природничо-гуманітарного фахового коледжу на 2022 рік


“Додаток-1.-Перелік-спеціальностей-та-вартість-навчання-Природничо-гуманітарного-фахового-коледжу-на-2022-рік.pdf” Кількість скачувань: 4224 разів – 298 КБ

Додаток 2. Перелік вступних предметів індивідуальної усної співбесіди та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти


“Додаток-2.-Перелік-вступних-предметів-індивідуальної-усної-співбесіди-та-конкурсних-предметів-.pdf” Кількість скачувань: 228 разів – 141 КБ

Додаток 3. Положення про порядок подання, структуру та критерії оцінювання мотиваційних листів


“Додаток-3.-Положення-про-порядок-подання-структуру-та-критерії-оцінювання-мотиваційних-листів.pdf” Кількість скачувань: 338 разів – 155 КБ

Додаток 4. Правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ УжНУ для здобуття фахової передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя


“4-_1.pdf” Кількість скачувань: 46 разів – 208 КБ

Додаток 4.1. Освітня декларація про здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти


“Додаток-4.1.-Освітня-декларація-про-здобуття-базової-середньої-освіти-або-повної-загальної-середньої-освіти.pdf” Кількість скачувань: 55 разів – 169 КБ

Додаток 4.2. Запрошення на участь у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри


“Додаток-4.2.-Запрошення-на-участь-у-вступних-випробуваннях-для-вступу-через-освітні-центри.pdf” Кількість скачувань: 59 разів – 131 КБ