ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ДВНЗ "УЖНУ"

Правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ "УжНУ" у 2021 році розробляються Приймальною комісією відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджуються Вченою радою ДВНЗ "УжНУ" і вводяться в дію наказом ректора ДВНЗ "УжНУ".

Правила прийому розміщуються на офіційному веб-сайті (https://www.college.uzhnu.edu.ua/abityrient/pravila-prijomu) і вносяться до ЄДЕБО.

Правила прийому діють протягом календарного 2021 року.

Правила прийому містять:

·       перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

·       порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

·       перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

·       порядок і строки прийому заяв і документів;

·       порядок проведення вступних випробувань;

·       вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

·       та іншу важливу інформацію.

Правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» у 2021 році!


“Правила_прийому_до_Природничо-гуманiтарного_фахового_коледжу_ДВНЗ__УжНУ_у_2021_р._pdf.pdf” Кількість скачувань: 96 разів – 385 КБ

Додаток 1. Обсяги держаного замовлення


“Обсяги-державного-замовлення-перелік-спеціальностей-та-вартість-навчання-до-Природничо-гуманітарного-фахового-коледжу-на-2021-рік.pdf” Кількість скачувань: 43 разів – 164 КБ

Додаток_2._Перелiк_вступних_iспитiв_та_конкурсних_предметiв_у_сертифiкатi_Украiнс_кого_центру_оцiнювання_якостi_освiти_у_2021_роцi


“Додаток_2._Перелiк_вступних_iспитiв_та_конкурсних_предметiв_у_сертифiкатi_Украiнс_кого_центру_оцiнювання_якостi_освiти_у_2021_роцi.pdf” Кількість скачувань: 261 разів – 226 КБ

Додаток_3._Таблиця_переведення_середн_ого_бала_документа_про_середню_освiту


“Додаток_3._Таблиця_переведення_середн_ого_бала_документа_про_середню_освiту.pdf” Кількість скачувань: 143 разів – 170 КБ

Додаток 4.  Правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» для здобуття фахової передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення


“Додаток-4.pdf” Кількість скачувань: 55 разів – 431 КБ


“Додаток_4.1._Освiтня_декларацiя_про_здобуття_базовоi_середн_оi_освiти_або_повноi_загал_ноi_середн_оi_освiти-конвертирован.pdf” Кількість скачувань: 38 разів – 135 КБ


“Додаток_4.2._Запрошення_на_участ__у__вступних_випробуваннях_для_вступу_через_освiтнi_центри.pdf” Кількість скачувань: 49 разів – 191 КБ

Положення про Приймальну комісію Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ УжНУ у 2021роц


“Положення-про-Приймальну-комісію-Природничо-гуманітарного-фахового-коледжу-ДВНЗ-УжНУ-у-2021році.pdf” Кількість скачувань: 269 разів – 296 КБ