Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України Приймальна комісія Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УжНУ" інформує про наступний порядок дій для подачі документів вступників на навчання для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Вступна кампанія буде проводитись з урахуванням усіх карантинних вимог.

Подача документів розпочнеться з 9 год. 30 червня та закінчується о 18 год. 13 липня 2020 року.

Крок 1. Вступник у терміни, відведені для подачі документів, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УжНУ" (college@uzhnu.edu.ua) скановані копії / фотокопії наступних документів:

− електронний екземпляр заповненої заяви (у Додатку 1 вказано зразок заяви та бланк заяви, яку потрібно заповнити), яку вступник повинен роздрукувати, заповнити всі поля та підписати. В вказаній заяві  вступник обов’язково вказує своє  прізвище, ім'я, по батькові, конкурсну пропозицію (для всіх спеціальностей вказується, як основна, крім 081 Право, дана конкурсна пропозиція позначається як небюджетна), також потрібно вказати з даного переліку спеціальність з відповідним кодом: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 081 Право, 121 Інженерія   програмного забезпечення, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 242 Туризм), контактні дані вступника (також обов’язково батьків) та домашню адресу.

Максимальна кількість заяв та необхідних копій документів, які вступник може відправити на електронну адресу  Приймальної комісії  (college@uzhnu.edu.ua) з переліку вказаних спеціальностей Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УжНУ" може бути три.

− документа про базову загальну середню освіту і додаток до нього;

−  документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);

− облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

− довідка Додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (довідка про місце прописки для категорії вступників, що проживають у сільській місцевості);

− фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

− документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1, квотою-2 (для категорії вступників, які мають соціальні пільги);

Заяву в паперовій формі  (паперовий екземпляр заяви ) та завірені копії необхідних документів вступник подає особисто до Приймальної комісії Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УЖНУ"в день першого іспиту за годину до його початку.

Крок 2. Приймальна комісія Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УжНУ" на підставі отриманих сканкопій (фотокопій) здійснює перевірку документів, реєстрацію вступника та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних випробувань на електронну адресу, вказану в Заяві (в Додатку 2 вказані вступі випробування з кожної спеціальності).

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Крок 3. Вступник повинен ознайомитись з розкладом вступних випробувань та повідомити Приймальну комісію Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УЖНУ",  відправивши повідомлення на електронну пошту, які вступні випробування він буде здавати.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто в день перед вступним випробуванням.

Вступники, які не зможуть подати електронний екземпляр заяви можуть заповнювати паперовий екземпляр заяви та принести необхідні копії документів до Приймальної комісії Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ» (. Ужгород, вул. Університетська, 14) з 9 год.  по 17 год.

Офіційна електронна адреса Приймальної комісії Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УЖНУ" для надсилання заповнених заяв вступнків буде доступна з 9.00 год. 30 червня (college@uzhnu.edu.ua).

Телефони приймальної комісії для довідок та консультацій:

 +380 096 196 91 03, (0312) 61-33-45.


“До-Додатку-1.pdf” Кількість скачувань: 571 разів – 4 МБ


“Додаток-1.-Бланк-заяви-на-основі-базової-середньої-освіти.doc” Кількість скачувань: 598 разів – 50 КБ


“Додаток-2.-Перелік-вступних-випробувань.docx” Кількість скачувань: 569 разів – 24 КБ

 M2k Tekno