Нововведення при вступі на основі повної загальної середньої освіти до Природничо-гуманітарного фахового коледжу

Нововведення при вступі на основі повної загальної середньої освіти до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ»  у 2021 році

Вступ до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році проводиться за наступними спеціальностями:

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

081 ПРАВО

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

242 ТУРИЗМ

 

На що загалом потрібно звернути увагу при вступі на основі повної загальної середньої освіти:

 

 • вступники на основі 11-ти класів зможуть подати для вступу у коледж сертифікати ЗНО з визначених предметів або складати вступні іспити на власний розсуд у будь-яких варіантах;
 • у разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%;
 • для вступу на основі 11-ти класів прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2018 (окрім іноземних мов), 2019, 2020 та 2021 років з усіх предметів;
 • мінімальна кількість балів сертифіката ЗНО (вступного іспиту) для допуску до участі в конкурсі при вступі на основі повної загальної середньої освіти складає 100 балів;
 • для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05;
 • до Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ» можна вступити на навчання за скороченою програмою не тільки тим, хто має диплом кваліфікованого робітника, але й тим, хто раніше здобув вищу освіту (2-3 курси).

 

УВАГА!

Порівняно з торішнім вступом, слід виокремити наступне нововведення  вступної кампанії:

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які не склали ЗНО можуть здати вступні іспити у Природничо-гуманітарному фаховому коледжі до початку подачі заяв та документів – їм надається можливість спочатку скласти вступні іспити, а потім подавати документи до коледжу.

Для даної категорії абітурієнтів вступні іспити проводяться в кілька потоків, а саме:

 • з 01 по 13 липня включно (для вступників, які претендують на місця державного замовлення);
 • з 26 липня по 02 серпня можуть проводитись додаткові сесії іспитів для вступників, які вступають виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Покрокове роз’яснення здачі вступних іспитів у період

01 по 13 липня:

Крок 1.  Вступники, які претендують навчання на місця державного замовлення повинні у період з 15 по  30 червня  надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ "УжНУ" (college@uzhnu.edu.ua)  скановані копії / фотокопії наступних документів:

 • електронний екземпляр заповненої заяви (яка буде розміщена на сайті у Додаток 1);
 • документа про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 • документ, що посвідчує особу (ID-картка);
 • фотокартки для документів.

Крок 2. Приймальна комісія Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ "УжНУ" на підставі отриманих сканкопій (фотокопій) здійснює перевірку документів, реєстрацію вступника та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних випробувань на електронну адресу, вказану в Заяві (в Додатку 2 вказані вступі випробування за кожною спеціальністю).

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

             Крок 3. Заяву у паперовій формі  (паперовий екземпляр заяви ) та завірені копії необхідних документів вступник подає особисто до Приймальної комісії Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ "УЖНУ"в день першого іспиту за годину до його початку.

Терміни подачі документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, розпочинається 01 липня;

2) прийом заяв та документів починається з 14 липня та закінчується:

 • 26 липня - для осіб, які вступають на основі вступних іспитів;
 • 02 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО;

3) вступні іспити проводяться з 01 до 02 серпня ( в декілька потоків);

4) рейтингові списки осіб оприлюднюються не пізніше 05 серпня.

5) зарахування вступників відбувається:

 • за державним замовленням - не пізніше 14 серпня;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня);

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «УжНУ».

1) прийом заяв та документів розпочинається 14 липня та закінчується 02 серпня;

2) вступні іспити проводяться з 03 до 07 серпня;

3) рейтингові списки вступників оприлюднюється не пізніше 09 серпня;

4) зарахування вступників відбувається:

 • за державним замовленням - не пізніше 15 серпня;
 • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня);

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • військово-облікових документів;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання;

Нововведення при вступi на основi повноi загальноi середньоi освiти до Природничо-гуманiтарного фахового коледжу ДВНЗ УжНУ у 2021 роцi


“Нововведення_при_вступi_на_основi_повноi_загал_ноi_середн_оi_освiти_до_Природничо-гуманiтарного_фахового_коледжу_ДВНЗ_УжНУ__у_2021_роцi.pptx” Кількість скачувань: 126 разів – 5 МБ


“Додаток_1._Бланк_заяви_на_основi_повноi_загал_ноi_освiти_фаховий_молодший_бакалавр.doc” Кількість скачувань: 42 разів – 66 КБ


“Додаток_2._Перелiк_вступних_iспитiв_та_конкурсних_предметiв_у_сертифiкатi_Украiнс_кого_центру_оцiнювання_якостi_освiти_у_2021_роцi.pdf” Кількість скачувань: 61 разів – 226 КБ