Дана категорія абітурієнтів зможе здати  вступні іспити у Природничо-гуманітарному фаховому коледжі до початку подачі заяв та документів, а вже потім подавати документи до коледжу.

Вступні іспити проводяться в кілька потоків, а саме:

  • з 01 по 13 липня включно (для вступників, які претендують на місця державного замовлення);
  • з 26 липня по 02 серпня можуть проводитись додаткові сесії іспитів для вступників, які вступають виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Покрокове роз’яснення здачі вступних іспитів у період

01 по 13 липня:

Крок 1.

Вступники, які претендують навчання на місця державного замовлення повинні у період з 14 по  30 червня  надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ "УжНУ" (college@uzhnu.edu.ua) скановані копії / фотокопії наступних документів (абітурієнти, які не мають змоги електронно заповнити і відправити заяву для реєстрації на вступні іспити, можуть особисто подати відповідні документи у коледжі (м. Ужгород, вул. Українська, 19 )):

  • електронний екземпляр заповненої заяви (яка буде розміщена на сайті у Додаток 1);
  • документа про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
  • документ, що посвідчує особу (ID-картка);
  • фотокартки для документів.

Крок 2.

Приймальна комісія Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ "УжНУ" на підставі отриманих сканкопій (фотокопій) здійснює перевірку документів, реєстрацію вступника та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних випробувань на електронну адресу, вказану в Заяві (в Додатку 2 вказані вступі випробування за кожною спеціальністю).

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

             Крок 3.

Заяву у паперовій формі  (паперовий екземпляр заяви ) та завірені копії необхідних документів вступник подає особисто до Приймальної комісії Природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ "УжНУ" в день першого іспиту за годину до його початку.

Терміни подачі документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, розпочинається 01 липня;

2) прийом заяв та документів починається з 14 липня та закінчується:

  • 26 липня - для осіб, які вступають на основі вступних іспитів;
  • 02 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО;

3) вступні іспити проводяться з 01 до 02 серпня ( в декілька потоків);

4) рейтингові списки осіб оприлюднюються не пізніше 05 серпня.

5) зарахування вступників відбувається:

  • за державним замовленням - не пізніше 14 серпня;
  • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня);

 

Контактні дані приймальної комісії:
ел.адреса:
college@uzhnu.edu.ua
моб. 096-19-69-103, 095 873 1002