21 грудня затверджено Правила прийому до Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УжНУ", розроблені на основі Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, які затверджено наказом МОН України за №1377 від 13 жовтня 2017 року та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.

Правила прийому до Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ» оприлюднені на офіційному сайті та внесені до ЄДЕБО.

Звертаємо увагу на основні положення Умов прийому:

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста пиймаються:

- особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

- особи, які здобули повну загальну середню освіту;

- особи, які здобули ОКР кваліфікованого робітника;

- особи, які здобули раніше ОКР чи ступінь вищої освіти;

- особи, які мають повну загальну середню освіту та здобувають ОКР чи ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Перелік спеціальностей Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "УжНУ":

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому за скороченими термінами навчання осіб, які здобули ОКР кваліфікованого робітника

2. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

- прийом заяв та документів починається 02 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;

- вступні іспити та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;

- рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 24 липня;

- вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 28 липня;

- зарахування вступників відбувається: за державним замовленням - не пізніше 18.00 год. 30 липня, за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 02 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

- переведення на вакантні місця державного замовлення проводиться не пізніше 07 серпня.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з:

- української мови (перший предмет),

- загальноосвітнього предмета (на вибір вступника з двох предметів)

Конкурсний бал розраховується за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка вступного іспиту з другого предмета; А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ПГК ДВНЗ “УжНУ” для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 4 до Правил прийому). Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 4.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО (результати вступних іспитів):

- з української мови та літератури (перший предмет),

- загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО (на вибір вступника з трьох предметів).

Конкурсний бал розраховується за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 5), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ПГК ДВНЗ “УжНУ” для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4).

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ОКР кваліфікованого робітника вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + ОУ,

де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.

6. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України здійснює розміщення державного замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття ОКР молодшого спеціаліста. Розподіл державного замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.

Приймальна комісія ПГК ДВНЗ "УжНУ"

 

ffgsdfsdfNike Air Force 1 07 LV8 Utility White AJ7747-100 Shoes for Sale – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers