Природничо-гуманітарний коледж – вищий навчальний заклад І-го рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Наказ МОН України № 254 від 9 липня 1997 року дав початок факультету підготовки молодших спеціалістів УжДІІЕП. Конкретизацією цього наказу став Наказ МОНУ № 738а від 01.09.1997 р., згідно з яким на базі ліквідованого Ужгородського технікуму електронних приладів був створений факультет підготовки молодших спеціалістів. Його першим деканом став заслужений працівник культури Гафіяк Микола Іванович. Природничо-гуманітарний коледж УжДІІЕП був створений на базі факультету молодших спеціалістів та спеціалізованої школи УжДІІЕП (наказ № 103 від 8 квітня 1999 р.). Його директорами були Яцина Антон Миколайович (08.04.1999-31.08.1999), Попадюк Катерина Василівна (06.10.1999-26.09.2000). З 27.09.2000 року по 17.11.2000 року виконувачем обов’язків директора коледжу було призначено Росоху Володимира Войтеховича. З 18.11.2000 року Росоха В.В. – директор навчального закладу.. Природничо-гуманітарний коледж був структурним підрозділом УжДІІЕП, згодом – Закарпатського державного університету. Нині він є вагомим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (наказ від 28.03.2013 року № 108/01-03). Природничо-гуманітарний коледж здійснює підготовку фахівців за спорідненими спеціальностями університету та узгодженими освітньо-професійними програмами, проводить активну культурно-просвітницьку діяльність. Коледж має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащену необхідним технологічним обладнанням та апаратурою; у ньому створено відповідні навчальні кабінети та лабораторії, три комп’ютерні класи, в яких проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. До послуг студентів та викладачів — бібліотека з читальною залою, безкоштовний доступ до Інтернету і мережі WI-FI, спортивна зала та майданчик, гуртожиток, медпункт, кафе та їдальня. У навчальному закладі діє студентське самоврядування, працюють гуртки, спортивні секції. Студенти коледжу беруть активну участь у науково-дослідній роботі, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах і конкурсах. За час існування закладу ними здобуто понад 50 дипломів переможців. У коледжі здобувають освіту на денній та заочній формах навчання більше 800 студентів: із них більше половини навчаються за державним замовленням. За час свого існування педагогічний колектив здійснив підготовку близько двох із половиною тисяч майбутніх фахівців. Випускники коледжу належно зарекомендували себе як фахівці; більше 20 із них очолюють важливі структурні підрозділи економіки та місцевого самоврядування в області. 10 випускників – нині викладачі УжНУ та коледжу, 6 із них – кандидати наук. Саме випускники 2006 року створили знаний в Україні та Європі рок-гурт «308». Очолює викладацький колектив коледжу директор Росоха Володимир Войтехович, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України. Керівництво навчально-виховного процесу здійснює адміністрація: Сидор Роман Михайлович – заступник директора з навчально-методичної роботи. Пащук Галина Ярославівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Кравчук Михайло Іванович, Монда Галина Михайлівна – завідувачі відділень. Для успішного здійснення навчально-виховного процесу сформована структура коледжу, що сповна відповідає вимогам Положення про вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації. До неї входять 13 циклових комісій із загальноосвітніх, фахових та професійно орієнтованих дисциплін, які планують і здійснюють навчально-методичну роботу. Підвищенням професійного рівня викладачів, вивченням і впровадженням новітніх методик, інноваційних технологій займається методична комісія, до складу якої входить 18 провідних педагогів. Навчально-виховний процес забезпечують досвідчені викладачі, серед яких 50 штатних працівників, з них — 3 кандидати наук, 38 спеціалістів вищої категорії, 11 спеціалістів першої категорії, 8 викладачів-методистів,  5 старших викладачів. До викладання фахових дисциплін залучено 23 викладачі випускових кафедр Ужгородського національного університету, серед яких -9 кандидатів наук, 6 доцентів.. Педагогічний колектив коледжу не зупиняється на досягнутому і перебуває у творчому пошуку нових форм і методів навчання, удосконалює свій професійний рівень для активного впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій для підготовки конкурентноздатного спеціаліста у сучасних економічних та політичних умовах незалежної України.