Color-Droplets

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

від 27.01.2016 р.

 

Голова            —           Сидор Роман Михайлович

 

Секретар        —          Юричка Лариса Володимирівна

 

Присутні: 29 членів педагогічної ради

 

 

Порядок денний:

 1. Підсумки роботи коледжу за І семестр 2015-2016 н.р.

Доповідає: заступник директора з навчальної та методичної роботи Сидор Р.М.

 1. Про підсумки навчального семестру та аналіз навчальних досягнень студентів.

Доповідає: зав. відділення Монда Г.М.

 1. Визначення претендентів на отримання медалей «За високі досягнення у навчанні» та «За досягнення у навчанні», претендентів на отримання диплома з відзнакою серед студентів випускових курсів, затвердження кандидатур на призначення іменних та персональних стипендій студентам коледжу за результатами сесії на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

Доповідають: заст. директора з навчальної роботи та виховання Попович М.Т.,

зав. відділення Монда Г.М.

 1. Розгляд та ухвалення навчальних планів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», стан та перспективи викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.
 2. Доповідає: заступник директора з навчальної та методичної роботи Сидор Р.М.
 3. Адаптація студентів І курсів до навчального процесу у ВНЗ: діагностика залишкових знань, форми і методи удосконалення педагогічної діяльності.

Доповідають: заст. директора з навчальної роботи та виховання Попович М.Т.,

голова методичної комісії Пащук Г.Я.

 1. Різне.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Сидора Р.М., заступника директора з навчальної та методичної роботи, який доповів про підсумки роботи природничо-гуманітарного коледжу в І семестрі 2015-2016 н.р. У своєму виступі заступник директора відмітив досягнення навчального закладу в осінньому семестрі:

— вдало пройдено експертну комісію з акредитації спеціальності «Розробка програмного забезпечення» (експертний висновок розміщено на сайті коледжу);

— з першого вересня у навчальний процес впроваджено 4-бальну систему оцінювання знань студентів із професійно орієнтованих і фахових дисциплін;

— внесено ряд змін до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів», які уточнюють вимоги до проведення поточного та підсумкового контролю, терміни проведення та перескладання академічних заборгованостей;

— виконано всі вимоги навчальних планів;

— проведено державні іспити і випущено 18 студентів спеціальності «Туристичне обслуговування»;

— працівниками бібліотеки розпочата робота з формування електронного каталогу бібліотечних фондів;

— методична робота в коледжі, здійснюється методичною комісією та цикловими комісіями загальноосвітніх і фахових дисциплін. Педагоги працювали над удосконаленням навчально-методичної документації, упорядкували плани роботи циклових комісій тощо.

Також доповідач окреслив проблемні питання навчально-виховної роботи:

 • недостатнє укомплектування навчальних кабінетів та лабораторій, необхідність придбання нового технічного забезпечення для активного впровадження інноваційних освітніх технологій;
 • методичне наповнення навчальних кабінетів вимагає якісного удосконалення;
 • викладачі приділяють недостатньо уваги роботі з творчою молоддю у СНТ та у форматі МАН;
 • послаблена увага до стану методичного забезпечення виховної роботи.

 

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію заступника директора взяти до відома.
 • Головам циклових комісій посилити контроль за виконанням навчальних планів і програм із загальноосвітніх та спеціальних предметів.

Відповідальні: голови ЦК

Термін виконання: постійно

 • Вказати головам ЦК, зав. лабораторіями та викладачам на необхідність удосконалення методичного забезпечення аудиторних занять, навчальних кабінетів та лабораторій.
 • Методичній та цикловим комісіям переглянути та вдосконалити плани методичного забезпечення начальних дисциплін; відповідні заходи відобразити в робочих документах.

Відповідальні: голови ЦК

Термін виконання: до 15.12.2016 р.

 • Питання стану методичного забезпечення заслухати на засіданні педагогічної ради.

Термін виконання: червень 2016 р.

 • Адміністрації коледжу за поданням методичної комісії заохотити керівників студентських наукових досліджень та призерів олімпіад.
 • Розробити методичні рекомендації для кураторів груп щодо виховної роботи зі студентами.

Відповідальний: заст. директора з навчальної роботи та виховання

Попович М.Т.

Термін виконання: ІІ семестр 2015-2016 н.р.

 • Бібліотеці розробити бібліографічний покажчик та тематичний банк матеріалів для виховних заходів.

Відповідальний: заст. директора з навчальної роботи та виховання

Попович М.Т., провідний бібліотекар Станко О.В.

Термін виконання:лютий-березень 2016 р.

 1. СЛУХАЛИ:

Монду Г.М., зав. відділення, яка доповіла про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії, зокрема відмітила наступне:

 • заліково-екзаменаційна сесія пройшла відповідно до термінів, визначених графіком навчального процесу;
 • до сесії допущено 545 студентів. Склали сесію в терміни, визначені графіком навчального процесу 428 (78%) студентів. Кількість студентів, які мали академічну заборгованість 117 осіб (21%). З них ліквідували академічну заборгованість 111 (95%) осіб. Відраховано 6 студентів;
 • абсолютна успішність склала 98 %, якісна – 44%.

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію завідувача відділення про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. взяти до відома.
 • Стипендіальній комісії коледжу підготувати проект наказу про нарахування стипендій за результатами І семестру 2015-2016 н.р.

Термін виконання: до 01.02.2016 р.

Відповідальний: В.В. Росоха

 • Обговорити на засіданнях циклових комісій результати зимової заліково-екзаменаційної сесії з подальшим виробленням заходів щодо покращення якості навчання.

Термін виконання: до 20.02. 2016 р.

Відповідальні: голови циклових комісій.

 1. СЛУХАЛИ:

Заступника директора з навчальної роботи та виховання Попович М.Т. та зав. відділення Монду Г.М., які проінформували присутніх про визначення претендентів на отримання медалей «За високі досягнення у навчанні» та «За досягнення у навчанні», претендентів на отримання диплома з відзнакою серед студентів випускових курсів, а також призначення іменних та персональних стипендій студентам коледжу за результатами сесії на ІІ семестр 2015-2016 н.р.

На отримання медалей «За високі досягнення у навчанні» претендують наступні студенти:

 1. Андрусяк Анна Ярославівна – студентка 2 курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення»;
 2. Куклишин Каріна Михайлівна — студентка 2 курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення»;

На отримання медалей «За досягнення у навчанні» претендують наступні студенти:

 1. Андрусь Владислав Сергійович – студент 2 курсу спеціальності «Правознавство»

На отримання дипломів з відзнакою претендують наступні студенти:

 1. Андрусь Андріяна Андріївна– студентка 4 курсу спеціальності «Правознавство»;
 2. Брийовська Лідія Олександрівна – студентка 4 курсу спеціальності «Правознавство»;
 3. Гецко Діана Сергіївна – студентка 4 курсу спеціальності «Правознавство»;
 4. Параска Корнелія Корнеліївна — студентка 4 курсу спеціальності «Правознавство»;
 5. Данкай Вероніка Степанівна – студентка 4 курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення»;
 6. Мітро Іштван Адальбертович – студент 4 курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення»;
 7. Шаранич Володимир Володимирович- студент 4 курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення»;
 8. Головей Христина Олександрівна – студентка 4 курсу спеціальності «Землевпорядкування»;
 9. Барзак Владислав – студент 3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік»;
 10. Шиман Ануца – студентка 3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік»;

 

ВИСТУПИЛИ:

Пащук Г.Я., голова методичної комісії коледжу, котра запропонувала розглянути кандидатуру Габовди Ангеліни Василівни, студентки 2 курсу спеціальності «Правознавство» на призначення стипендії голови Закарпатської ОДА.

 

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію заступника директора Сидора Р.М. та завідувача відділення Монди Г.М. взяти до відома.
 • Подати відомості про претендентів на відзначення медалями в Департамент науки і освіти Закарпатської ОДА.

Термін виконання:

Відповідальний: заступник директора з навчальної роботи та виховання Попович М.Т.

 • Враховуючи відмінну успішність та високу суспільну активність, рекомендувати на отримання стипендії голови Закарпатської ОДА Габовду Ангеліну Василівну – студентку 2 курсу спеціальності «Правознавство».

 

 1. СЛУХАЛИ:

Сидора Р.М., заступника директора з навчальної та методичної роботи, який подав на розгляд педради навчальні плани спеціальності  «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» з  роз’ясненням кожного циклу дисциплін, доповів про стан та перспективи викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. У своєму виступі заступник директора відмітив, що до викладання професійних дисциплін цієї спеціальності залучені провідні фахівці відповідних кафедр Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Необхідною умовою покращення стану викладання дисциплін професійно орієнтованого циклу на спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» є удосконалення матеріально-технічної бази та методичного забезпечення, а також забезпечення навчальною літературою.

 

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію заступника директора взяти до відома.
 • Схвалити навчальні плани спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» на основі базової загальної середньої освіти та зі скороченим терміном навчання на базі повної загальної середньої освіти і подати для затвердження на чергове засідання Вченої ради ДВНЗ «Ужгодський національний університет».

Термін виконання: до 01.02.2016

Відповідальний: Сидор Р.М.

 • Доопрацювати наскрізну програму практики для студентів спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Термін виконання: до 26.02.2016 р.

Відповідальний: голова циклової комісії Мелентьєв В.Ф.

 • Головам випускових циклових комісій та загальноосвітніх дисциплін укласти договори із відповідними кафедрами УжНУ щодо використання навчальних та виробничих лабораторій у навчальному процесі.
 • Обладнати кабінети:
 • будівельних конструкцій;

 

 1. СЛУХАЛИ:
  • Заступник директора з навчальної роботи та виховання Попович М.Т. доповів про адаптацію студентів першого курсу до навчального процесу в коледжі, зокрема відмітив, що для ефективної адаптації студентів необхідно враховувати наступне:
 • у навчальному процесі слід ширше використовувати творчі методи навчання та виховання;
 • узяти під строгий контроль випадки вибуття студентів із навчального закладу, аналізувати причини кожного випадку;
 • необхідно удосконалювати систему заохочень відмінників навчання;
 • звертати особливу увагу на потреби іногородніх студентів, удосконалення їх побутових умов тощо;
 • широко використовувати наступні форми роботи куратора зі студентами в адаптаційний період:
 • зустрічі з відомими людьми;
 • відвідування спектаклів, концертів, музеїв, виставок;
 • туристичні походи, екскурсії;
 • колективні творчі справи;
 • відвідування гуртожитку з метою дослідження умов проживання та ін.
  • Пащук Г.Я., голову методичної комісії, яка проаналізувала стан проведення діагностичного зрізу залишкових знань студентів І курсів. Результат діагностики показав, що якість засвоєння програмового матеріалу досягає у середньому 34%. Однак робота викладачів протягом семестру відчутна: за підсумками І семестру якість знань із загальноосвітніх дисциплін зросла до 52-56%.

Варто більше уваги приділяти диференційованому підходу до студентів, на заняттях дбати про їх належний морально-психологічний стан і всіляко допомагати адаптуватися до нових вимог навчально-виховного процесу у ВНЗ.

 

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію заступника директора та голови методичної комісії взяти до відома.
 • Кураторам груп та викладачам приділяти більше уваги студентам, які зараховані на другий курс на базі повної загальної середньої освіти та ОКР «кваліфікований робітник».
 • Для об’єктивного проведення діагностики залишкових знань студентів І курсів викладам загальноосвітніх дисциплін обов’язково ознайомитися зі стандартами базової загальної середньої освіти.

Відповідальні: голови ЦК

Термін виконання: серпень-вересень 2016 р.

 • Діагностичні контрольні роботи записувати у контрольні зошити. Результати діагностичних робіт обговорити на засіданнях ЦК для подальшого вироблення методів корекції знань.

Відповідальні: голови ЦК

Термін виконання: вересень 2016-2017 н.р.

 • З метою полегшення моральної адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ посилити контроль за виставленням незадовільних оцінок викладачами загальноосвітніх дисциплін.

Відповідальні: голови ЦК, навчальна частина

Термін виконання: І семестр 2016-2017 н.р.

 • Рекомендувати студентській раді створити групу для полегшення мовної адаптації студентів-представників національних меншин.

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи та виховання

Попович М.Т., голова студентської ради коледжу Кухар С.

Термін виконання: вересень 2016-2017 н.р.

 • Адміністрації коледжу налагодити роботу соціально-психологічної служби для вивчення контингенту студентів та вироблення шляхів їх морально-психологічної адаптації.

 

 

Голова                                                                                              Р.М. Сидор

Секретар                                                                                          Л.В. Юричка