81_main

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНОГО КОЛЕДЖУ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

від 31.08.2015 р.

Голова            —           Росоха Володимир Войтехович

Секретар        —          Юричка Лариса Володимирівна

Присутні: 33 членів педагогічної ради

 

Порядок денний:

 

 1. Про роботу коледжу у 2014-2015 н.р. та перспективи навчально-виховного процесу на 2015-2016 н.р.

Доповідає: директор коледжу Росоха В.В.

 1. Про затвердження педагогічного навантаження на 2015-2016 навчальний рік.

Доповідає: заст. директора Сидор Р.М.

 1. Планування роботи коледжу на 2015-2016 н.р.

Доповідає: заст. директора Сидор Р.М.

 1. Методична робота коледжу: результати та перспективи.

Доповідає: голова методичної комісії коледжу Пащук Г.Я.

 1. Різне
 2. СЛУХАЛИ:

Росоха В.В., звітував перед педагогічним колективом про виконану роботу протягом 2014 – 2015 н.р. Повідомив, що:

Одним із основних завдань у 2014-2015 н.р. було проходження акредитації спеціальностей «Туристичне обслуговування», «Бухгалтерський облік» та «Землевпорядкування». Акредитаційні справи були підготовлені вчасно, висновки експертних рад та Акредитаційних комісій були позитивними.

Що стосується поточної роботи, яка планувалася на даний рік, то вона виконана в повному обсязі, згідно планів роботи коледжу та циклових комісій;

У своєму виступі директор коледжу відмітив, що вступна кампанія пройшла добре.

Загалом на перший курс коледжу вступило 165 студентів, з яких 37 студентів буде навчатись на контрактній основі. Окрім того 22 студентів-контрактнів зараховані на другий курс. Державне замовлення виконано в повному обсязі.

 

До основних завдань, що стоять перед педагогічним колективом на поточний навчальний рік Росоха В.В. відзначив наступні:

— акредитація спеціальності «Розробка програмного забезпечення»;

— активізація профорієнтаційної та агітаційної роботи щодо набору студентів на нові спеціальності;

— подальше впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес;

— активізація роботи Наукового товариства студентів;

— планова перепідготовка педагогічних працівників;

— проведення подальшої роботи щодо участі та для досягнення високих результатів студентами коледжу в олімпіадах, конкурсах та конференціях;

— вироблення шляхів співпраці педагогічного колективу зі студентським самоврядуванням;

— активізація виховної роботи зі студентами у навчальному процесі та в поза аудиторний час.

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Інформацію директора коледжу взяти до відома.
 2. Заступникам директора, головам циклових комісій, кураторам ввести вищезгадані завдання у плани роботи на 2015-2016 н.р.

Термін виконання: до 15 вересня 2015 р.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Сидор Р.М. заступник директора коледжу з навчальної та методичної роботи, який доповів про затвердження педагогічного навантаження на 2015 – 2016 навчальний рік. У своєму виступі повідомили, що навчальний процес цього року забезпечуватимуть 91 викладач, з них 44 – штатні викладачі, 10 – зовнішні сумісники, 47 – внутрішні сумісники.

Стосовно педагогічного навантаження, то воно забезпечене на 90 %, 10 % годин винесено у вакансію (години весняного семестру).

Керівництво курсовими роботами, навчальними практиками, дипломними роботами винесено у вакансії.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію заступника директора взяти до уваги.
 2. Затвердити педагогічне навантаження на 2015 – 2016 н.р.
 3. Підготувати тарифікаційний список викладачів ПГК та затвердити в Міністерстві освіти та науки України.

Відповідальний: заст.директора з навчальної та методичної роботи Сидор Р.М.

Термін виконання: до 15 вересня 2015 р.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Сидор Р.М., доповів про план роботи коледжу на 2015 – 2016 навчальний рік. Відмітив, що основну увагу необхідно звернути на підготовку до акредитації спеціальності «Розробка програмного забезпечення» для цього по всім дисциплінам даної спеціальності підготувати завдання для проведення комплексних контрольних робіт.

Також нагадав про необхідність написання нових планів роботи циклових комісій, лабораторій та кабінетів, а також плану виховної роботи коледжу.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію заступника директора взяти до уваги.
 2. Підготувати плани роботи циклових комісій, лабораторій, кабінетів.

Відповідальні: голови циклових комісій, завідувачі лабораторіями та кабінетами відповідно.

Термін виконання: до 15 вересня 2015 р.

 1. Провести затвердження плану роботи коледжу на 2015 – 2016 н.р.
 2. Підготувати всю необхідну документацію для проходження акредитації спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

Відповідальні: заст..директора Сидор Р.М, Александра Н.В.

Термін виконання: жовтень — лютий

 

 1. СЛУХАЛИ:

Пащук Г.Я., голову методичної комісії коледжу, яка підбила підсумки методичної роботи у 2014-2015 н.р. та ознайомила присутніх з орієнтовним планом методичної роботи на 2015-2016 н.р. У своєму виступі голова методичної комісії зазначила, що протягом звітного періоду були започатковані та успішно проведені методичні тижні циклових комісій, предметні олімпіади для учнів 9-х класів ЗОШ Закарпатської області.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію про методичну роботу в коледжі взяти до уваги.
 2. Організувати чітку роботу Школи педагогічної майстерності з метою підвищення методичного рівня молодих викладачів та викладачів-практиків.

Відповідальні: заст.. директора з навчальної та методичної роботи Сидор Р.М., голова методичної комісії Пащук Г.Я., Данько-Товтин Л.Я.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Цикловим комісіям визначити відповідальних за впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Відповідальні: зав. лабораторіями Щербан І.І., голови циклових комісій.

Термін виконання: до 15 вересня 2015 р.

 1. Розробити план підготовки студентів до конкурсів студентських наукових робіт, участі у конференціях тощо.

Відповідальні: голови циклових комісій, Наукове товариство студентів.

Термін виконання: вересень-жовтень 2015 р.

 1. Внести зміни до Концепції профорієнтаційної роботи з урахуванням нових вимог та потреб.

Відповідальні: заст. директора з навчальної роботи та виховання Попович М.Т., голова методичної комісії Пащук Г.Я.

 1. Розробити план проведення олімпіад для учнів ЗОШ області з урахуванням профорієнтаційної доцільності.

Відповідальні: голова методичної комісії Пащук Г.Я., голови циклових комісій.

Термін виконання: до 10 жовтня 2015 р.

 1. Розробити навчально-методичну базу для проведення підготовчих курсів з урахуванням можливості їх проведення як у коледжі, так і на периферії.

Відповідальні: адміністрація коледжу, голова методичної комісії Пащук Г.Я., циклова комісія загальноосвітнього циклу.

 1. Обговорити питання заохочення педагогічних працівників за результатами 2014-2015 н.р.

Відповідальні: адміністрація коледжу, голови циклових комісій, профком.

 1. Розробити заходи щодо методичного забезпечення виховної роботи:
 • методичні рекомендації кураторам груп;
 • створення банку методичного забезпечення для проведення виховних заходів.

Термін виконання: протягом І семестру.

Відповідальний: заст. директора з навчальної роботи та виховання Попович М.Т.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

Попович М.Т., доповідав про план проведення урочистостей з нагоди Дня знань та про затвердження кураторів груп. Відмітив, що урочисті збори студентів відбудуться 01.09 о 12.00 по вул. Університетській, 14.

Наголосив, що перша лекція куратора повинна бути проведена та тему: «Єдність нації – національна ідея України».

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Довести до відома студентів про місце та час урочистого святкування Дня знань. Відповідальні куратори груп.
 2. Затвердити кураторів груп за поданим списком (Додаток 1).

 

 

 

Голова                                                                            В.В. Росоха

Секретар                                                                         Л.В. Юричка

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *