1281686375

“Правила прийому до ПГК ДВНЗ "УжНУ" в 2017 році” Кількість скачувань: 314 разів – 159 kB

“Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання” Кількість скачувань: 168 разів – 69 kB

“Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому за скороченими термінами навчання осіб, які здобули ОКР кваліфікованого робітника” Кількість скачувань: 50 разів – 58 kB

“Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)” Кількість скачувань: 80 разів – 79 kB

“Додаток 4. Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються додаткові можливості Правил прийому” Кількість скачувань: 62 разів – 32 kB

“Додаток 5. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали” Кількість скачувань: 60 разів – 49 kB

“Додаток 6. Таблиця відповідності середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.” Кількість скачувань: 49 разів – 84 kB