Профессия

Ще тільки розпочався другий семестр 2015-2016 навчального року, а вступна компанія – 2016 уже в розпалі. Затверджено нові правила вступу до ВНЗ в Україні; відповідно до них розроблені й ухвалені Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» «Правила прийому до Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ УжНУ» (протокол №3 від 27.11.2015 р.).

Суттєвих змін і доповнень щодо вступу до Природничо-гуманітарного коледжу ними не внесено. Однак набула чинності Постанова Кабінету Міністрів № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», відповідно до якої змінилися назви галузей знань та спеціальностей на 2016-2017 навчальний рік. 07.12.2015 р. Міністерством освіти і науки України затверджено «Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, та ліцензованого обсягу для відокремленого структурного підрозділу «Природничо-гуманітарний коледж ДВНЗ «УжНУ». Цим документом затверджено перелік спеціальностей, за якими здійснюватиметься набір до коледжу на наступний навчальний рік:

  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  • 081 «Право»;
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
  • 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
  • 193 «Геодезія та землеустрій»;
  • 242 «Туризм»;

Отож відповідні зміни у назвах спеціальностей передбачають розширення як сфери фахових знань, так і можливостей професійної реалізації майбутніх випускників, що навчатимуться за дещо оновленими спеціальностями.

Здобувачі вищої освіти – нинішні студенти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цієї Постанови Кабінету Міністрів (тобто до 01.09.2015 р.), продовжують навчання відповідно до обраних спеціальностей.